Werken in het Bouw Informatie Model met de ISO 19650 standaard

Datum nieuws
14 december 2021
Categorie BIM nieuws
Softwareleverancier
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM software, BIM standaard, BIM visie, SaaS
Contact opnemen

Uw eigen platform voor bouwcommunicatie

Met Asite als partner is uw bouwcommunicatie goed geregeld. Het BSI kende onlangs het ‘Kitemark’ keurmerk voor Building Information Modelling software toe aan Asite. “Met het door Asite ontwikkelde platform krijgt een project uitstekende ondersteuning om te voldoen aan de BIM norm ISO 19650,” zegt het certificeringsinstituut. Arushan Mahendrakumar van Asite legt uit hoe hij  bedrijven in hun bouwcommunicatie ondersteunt.  Het aan uw wensen aan te passen platform van Asite biedt overzicht, helpt u sneller werken, kosten reduceren en het project goed gedocumenteerd op leveren.

Eind maart is Asite als één van de eerste bedrijven in de wereld gecertificeerd voor de nieuwe BIM Software standaard. Met het door BSI (British Standard Institution) toegekende Kitemark haalt het bedrijf een uitzonderlijk hoge product- en servicekwaliteit. Asite toont hiermee aan dat het een sleutelrol vervult door het aanbieden van haar platform, kennis en ervaring, bij het implementeren van de ISO 19650 standaard in de (bouw)industrie. ISO 19650 is de norm voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een gebouw met behulp van het Bouw Informatie Model.

“We zijn trots op het bereikte resultaat,” zegt Asite Digital Engineering Lead Arushan Mahendrakumar. “Al hoefden we er relatief weinig voor te doen, want we werkten al jaren volgens de ISO 19650 en helpen bedrijven dit met ons platform ook te doen.” 

Omdat Asite na het Verenigd Koninkrijk haar dienstverlening ook naar het vaste land van Europa wil verruimen, kiest het bedrijf voor Nederland als speerpunt. In Nederland is werken met het Bouw Informatie Model ver gevorderd, stelt het bedrijf. Asite sloot zich onlangs aan bij BIMregister om in contact te komen met belangrijke spelers op het gebied van BIM in Nederland.

Platform afgestemd op de ‘BIM alliance’ en is ‘BIM smart’

Asite werkt voor opdrachtgevers in civieltechnische werken, woningbouw, transport, railinfra en bouw. En zorgt ervoor dat bedrijven altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens via de cloud, de mobiele app of hun lokale computer. In het Verenigd Koninkrijk zijn bedrijven bij grote opdrachten en opdrachten voor het rijk verplicht volgens standaarden te werken. Hierbij is BIM een goede informatiedrager gebleken.  Bedrijven zijn verplicht te werken met de ISO 19650 standaard. Asite zorgt in essentie voor standaardisering van de communicatie en de informatie gedurende het hele project. Vanaf het onderwerp tot en met de overdracht van de informatie. Asite managed de samenwerking tussen partijen.

Asite zorgt met haar team voor onder meer Supply Chain Management (SCM), Project Portfolio Management (PPM), Asset Performance Management (APM) en biedt een platform voor communicatie rond het Bouw Informatie Model.

Mahendrakumar: “Wij bouwen een bij het project passend platform dat deelnemers toegang geeft tot voor hen relevante informatie. We bieden de partijen de bouwstenen waarmee ze op eigen wijze hun bouwcommunicatie en documentatie kunnen inrichten. Slimme software ontsluit het bouwmodel en de communicatie eromheen. Elke klant heeft zo zijn eigen voorkeuren hoe ze dit willen inrichten. Wij vertellen ze niet hoe ze het moeten doen. Dat weten zij zelf het best, maar we helpen ze de informatiestromen zo te onderhouden dat ze voldoen aan de ISO standaard, of hun eigen wensen én dat er aan het eind van het bouwproces een overdraagbaar document is waarin alle informatie overzichtelijk, volgens de normen is opgeslagen.”

Asite bouwt goede relaties op met hun klanten. Het werken met Asite plaform levert tijdreductie, minder fouten en het reduceert de kosten. Aan het begin van elk project komen beiden partijen samen om het platform te bouwen. Asite zoekt naar de meest efficiente werkzijze voor het project. Zij maken veilige communicatie kanalen en zorgen er niet alleen voor dat platform technisch goed in elkaar steekt, maar ook aansluit bij de bedrijfscultuur en het samenwerkingsverband in het project.

Zij luisteren goed naar wat het sentiment is rond een project en kunnen daar met hun ervaring op inspelen. Het platform past zich aan, is afgestemd op de ‘BIM alliance’ en is ‘BIM smart’.

Asite platform

Geen ingewikkelde abonnementen

“Met Asite kan iedereen het model bekijken en de achterliggende communicatie zien zonder dure licenties of ingewikkelde abonnement constructies. Iedereen kan de tekeningen bekijken zonder daarvoor zware softwarepakketten te hoeven laten draaien. Een partij meer of minder die toegang moet krijgen, is voor ons geen probleem. Wij faciliteren de werkwijze en communicatie. Dan moet het aantal licenties, werkplekken of gebruik van opslagruimte niet de beperkende factor zijn. Iedereen moet erop kunnen,” zegt Mahendrakumar.

Voor een project of een conglomeraat van bedrijven rond een bouwproject bepaalt Asite de kosten op basis van een percentage van de project kosten. Voor een bedrijf bepaalt Asite de kosten op basis van een percentage van de jaarlijkse omzet. Of, als dit niet overeenkomt met hun pojectportefeuille, (taltijdke inkomsten stromen zijn mogelijk), berekent Asite de totale bouwwaarde waarbij een bedrijf per jaar betrokken is en baseert de kosten daarop. Zo hebben ze ongelimiteerde toegang tot hun projecten en onbeperkte opslagruimte voor hun data.

Asite kent een contactpersoon toe tijdens het bouwen van het platform. Gedurende het project is er een ‘customer succes liaison’ van Asite als aanspreekpunt. Daarnaast is er dag en nacht bereikbare supportdienst via mail en telefoon en een salesmanager voor overige vragen. 

Veilige dataopslag tijdens de ontwerp en bouwfase

“We werken veel voor de overheid in de UK, dus we moeten ons heel strikt houden aan de veiligheid en voldoen aan alle criteria cheques,” zegt Mahendrakumar. “Partijen als bijvoorbeeld de UK Atomic Authority, waarvoor we werken, eisen een hoge mate van veiligheid en die bieden we ook aan onze overige klanten. We zorgen voor veilige back-ups en bescherming van gegevens.” Tijdens de ontwerp en bouwfase zorgt Asite ervoor dat de dataopslag en communicatie strikt en veilig verloopt naar de door de bedrijfs bepaalde profielen.

Asite verzorgd een veilige dataopslag

BIM strategie binnen Asite

Asite helpt bedrijven die in 2022 al aan de ISO 19650 norm moeten voldoen bij bouwprojecten voor het Rijk. Dat omvat zo’n 30 procent van de opdrachten. Projecten aan gebouwen, wegen, bruggen en tunnels. Asite ondersteunt al tal van projecten en luistert naar haar klanten. Mahendrakumar: “We luisteren naar onze klanten en vertalen hun wensen naar nieuwe functionaliteit. Asite voegt voortdurend updates toe aan haar software gedreven door de eisen van onze klanten en de markt. Asite beschikt over teams gespecialiseerd in diverse functies om updates en verbeteringen aan te sturen.”

Mahendrakumar heeft een achtergrond in civiele techniek en programmeren. Hij kent de uitvoeringspraktijk én wat er aan software nodig is om die praktijk te ondersteunen. Hij geeft leiding aan de digitale ontwikkeling en de BIM strategie binnen Asite. Daarnaast werkt hij aan de ontwikkeling van programma’s voor de workflow in projectontwikkeling en begeleid de klantenservice afdeling. Regelmatig geeft Mahendrakumar lezingen over communicatie en de BIM werkmethodiek.

Ze verwachten dat ook in Nederland straks hogere eisen gesteld worden aan de communicatie en documentatie van bouwprojecten rond het Bouw Informatie Model. Met het gecertificeerde Asite krijgen Nederlandse bedrijven nu ondersteuning van een Engelse topspeler in die markt.

 

Door: BIMregister

 

#replace title#