BIMregister is een sterk groeiend platform waar netwerk en kennis gedeeld wordt over BIM. Oprichter Delano Kenepa startte BIMregister in 2013 en bouwt vandaag samen met aangesloten partners aan een robuust platform dat het bouw gerelateerd onderwijs en de bedrijven verder helpt.

Al ruim voordat BIMregister werd gelanceerd, in 2008, constateerde, Delano Kenepa die toen Bouwkunde studeerde aan de Hogeschool Utrecht, dat het onderwijs nog erg achter bleef bij wat er in de bouwpraktijk gebeurde rondom BIM. Hij bezocht congressen en seminars en verdiepte zich steeds verder in de BIM werkmethodiek. ”Ik ben altijd op zoek naar innovaties en kwam in contact met BIM geïnteresseerden. Op een gegeven moment kon ik mijn eigen docenten helpen hun BIM kennis te vergroten,” zegt Kenepa.

Kenniskloof


Kenepa besloot de kennis voor een breder publiek te ontsluiten. “Er was een gat in de markt tussen het BIM onderwijs en wat de markt vraagt. Dat heb ik met mijn eerste bedrijf BIM Media willen vullen. Een website waarop nieuws over BIM werd gecentraliseerd en waarop je bijvoorbeeld verslagen van congressen kon terugvinden. Al spoedig kwam SDU uitgevers (een grote uitgever van bouwbladen) die het concept wilde kopen. Zij plaatsten diverse grote titels onder BIM Media.

BIMregister


Daarmee was voor Kenepa het probleem van het inzicht en de kennis over BIM in de bouw en bij het onderwijs helaas niet opgelost. “Nog steeds is er een kenniskloof tussen wat de praktijk wenst en waar opleidingen nog steeds niet in voorzien. En er was nog steeds geen platform waar men kon zien wie met BIM werkt, op welk niveau om elkaar vervolgens via het platform te kunnen ontmoeten.”

Het platform BIMregister is vervolgens door Kenepa opgericht vanwege een groeiende vraag naar:

  • Behoefte aan meer BIM bewustzijn bij de overheid en branches.
  • Inzicht in welke bedrijven en onderwijsinstellingen met BIM werken.
  • Behoefte aan efficiënter en duurzamer bouwen.
  • Behoefte aan kennisoverdracht.
  • Behoefte aan nieuw BIM personeel.

Met BIMregister creëert Kenepa een platform met een bedrijvenregister, gratis informatie en toegankelijke deskundigen en bedrijven die informatie willen delen. Aanvullend kan het platform vanwege het grote bereik en het nijpend tekort aan BIM medewerkers voorzien in het vinden van de juiste mensen middels Werving & Selectie. 

BIM Onderwijs


Met zijn contacten in het BIM onderwijs bouwt Kenepa in 2016 aan diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld de BIM Onderwijsdag en de BIM Onderwijs Academy. “Nog steeds moeten aan de ene kant personen zelf veel onderzoek doen in de praktijk om het juiste BIM onderwijs te krijgen. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven op zoek naar personeel met BIM kennis. Om de verbinding en de kennis te vergroten hebben we daarom in 2016 BIM Onderwijs opgericht. Dat fungeert als kapstop waarbij we samen met onze partners BIM kennis vergaren, bundelen, ontwikkelen en overdragen via onze BIM Onderwijs Academy, tal van bijeenkomsten en het grote netwerkevent; BIM Onderwijsdag.” De kennis wordt daarbij vertaald naar innovatieve oplossingen en georganiseerd naar praktische richtlijnen en handvatten.

Die connectie met het onderwijs is ook een belangrijke reden voor personen en bedrijven om zich bij BIM Onderwijs en BIMregister aan te sluiten. Kenepa: “Bedrijven met een premium registratie in het BIMregister krijgen naast de basis voordelen ook toegang tot de BIM Onderwijs Academy en een ticket voor de BIM Onderwijsdag. Zo bieden we een unieke set voordelen aan waar bedrijven kennis kunnen vinden en nieuw talent kunnen ontmoeten. Via een BIM Onderwijs partnerschap dat los staat van de registratie in het BIMregister bieden wij de bedrijven ook de gelegenheid zichzelf aan zowel de nieuwe generatie als professionals te presenteren via een masterclass of stand.”

Vindt elkaar
Vandaag kent BIMregister partners uit de volle breedte van de bouw. Soft- en hardware ontwikkelaars, innovatieve bouwers en architecten, maar ook ingenieursbureaus, producenten en groothandels. Kenepa verwacht dat in de komende tijd meer installatiebureaus aan het platform worden toegevoegd.

Daarmee groeit het platform steeds breder en is het dé plek waar je kennis deelt en talenten ontmoet. Kenepa; “Er is in de bouwsector een relatief kleine kern van bedrijven en personen die hard werken aan het ontwikkelen, verfijnen en implementeren van BIM. De juiste personen en kennis zijn niet altijd makkelijk te vinden maar wel op het platform van BIMregister. Dus daar moet je zijn als je verder wilt met BIM in de bouw!”
 

Meer informatie over onze diensten.

 

Registreer je in het BIMregister
Maak hier een account aan
#replace title#