Eurosafe Solutions maakt zich BIM-ready om veilig te blijven werken

Datum nieuws
1 februari 2022
Categorie BIM nieuws
Toeleverancier
Vaardigheden BIM nieuws
BIM objecten, BIM visie, Bouwbesluit
Contact opnemen

Eurosafe Solutions is specialist op het gebied van veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes. Hans Huizinga, manager speciale projecten bij Eurosafe Solutions, legt uit hoe het Bouw Informatie Model onmisbaar wordt in het werkveld. Het productassortiment is beschikbaar voor modelleurs en hij streeft ernaar het internationale bedrijf in korte tijd helemaal BIM-ready te maken.

Het productassortiment van Eurosafe Solutions omvat onder meer persoonlijke valbeveiligingsmiddelen als harnassen en helmen tot dakrandbeveiliging, ladders, lijnen en ankerpunten. Nu steeds meer gebouwen met de hulp van een Bouw Informatie Model worden ontworpen, gebouwd en beheerd moeten deze hulpmiddelen voor veilig werken ook in dit model opgenomen worden. Eurosafe Solutions streeft ernaar om haar productassortiment voor BIM zo snel mogelijk beschikbaar te kunnen stellen in 3D modellen tot in de fijnste details.

Hans Huizinga, BIM expert bij Eurosafe Solutions zet voor het bedrijf de strategische lijnen qua teken/modeleer methodiek uit voor de toekomst. “Het Bouw Informatie Model is voor ons erg interessant. Door het 3D model zien onze klanten beter waar de beveiligingshulpmiddelen bevestigd moeten worden. Voor aannemers waren 2D tekeningen vaak niet afdoende. Wij kunnen de situatie met behulp van een nieuw gemaakt model goed in kaart brengen of we tekenen mee in het bestaande Bouw Informatie Model. Met onze expertise brengen we (val)gevaarlijke zones in kaart en tekenen we de diverse alternatieven die er zijn voor een veilige oplossing.”

In de ontwerpfase denken aan de beheerkant

Een groot voordeel ziet Huizinga ook in de samenwerking met de ontwerpers van het gebouw. “Een goede ontwerper denkt in de ontwerpfase al na over de beheerkant en zoekt ons op om op een verantwoorde wijze de juiste producten in te zetten voor veilig onderhoud. Het kan vaak veel geld schelen als je in een vroeg stadium de juiste hulpmiddelen integreert in het ontwerp, dan dit achteraf te moeten doen in de exploitatie-fase.

Eurosafe Solutions denkt al met diverse partijen in een vroeg stadium mee over veilige oplossingen voor onderhoud op en aan gebouwen. “We hebben diverse raamovereenkomsten met grote partijen als BAM, Strukton, DURA en Heijmans waarmee we van tevoren in overleg zijn, wat de best haalbare oplossingen zijn voor hun projecten.”

Volgens het Bouwbesluit

Het is een verplichting, omschreven in het bouwbesluit, te zorgen voor veilig werken tijdens onderhoud. De checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen moet worden doorlopen. Ontwerpende partijen vullen daarin aan welke voorzieningen zijn getroffen om bijvoorbeeld een gevel veilig schoon te kunnen maken. Huizinga: “Het is een soort menukaart die bovenaan de meest gewenste veiligheidsvoorziening aangeeft conform arbeid hygiënische strategie, en indien die niet mogelijk is, een volgende mogelijkheid geeft. Zo daal je bijvoorbeeld van een permanente dak beveiliging af tot ankers op het dak in combinatie met persoonlijke valbeschermingsmiddelen.”

We proberen altijd het hoogste veiligheidsniveau te halen. Voor platte daken de eerder genoemde permanente dakrandbeveiliging. Maar architecten vinden dat vaak geen gewenste esthetisch passende oplossing. Wij kunnen hen adviseren op de mogelijke varianten. Zo zijn er ook opklapbare systemen en ontwerpaanpassingen die tot verrassend mooie oplossingen kunnen leiden. Als voorbeeld laat Huizinga het dak van Capital C in Amsterdam zien. De voormalig diamantbeurs kreeg op het dak een glazen koepel. “Alleen door in het voortraject  samen te werken was het mogelijk tot zo’n ranke oplossing te komen voor het veilig schoonmaken van de glazen dakpanelen in de gebruiksfase. De railconstructie die de glazenwasser gebruikt om zich veilig aan vast te lijnen is geïntegreerd in het ontwerp.”

Capital C in Amsterdam

Het Bouw Informatie Model biedt een toegevoegde waarde

”Het Bouw Informatie Model biedt bij dit soort speciale projecten een toegevoegde waarde die ook intern tot een efficiëntere werkwijze leidt.  Als deze manier van werken door het hele bedrijf wordt omarmd, kunnen we vanuit ons 3D tekenpakket een offerte op maat maken. De informatie van het model vertalen we naar ons primaire systeem dat uiteindelijk een picklist voor de monteur genereert. Als dat goed werkt, is het mogelijk om onze traditionele bedrijfsvoering om te zetten naar een nieuwe BIM-ready werkwijze.”

 “We zijn het nu aan het optuigen. We hebben al een eigen uitgebreide producten / BIM objectenbibliotheek. Ik verwacht eind volgend jaar zowel onze nationale als onze internationale vestigingen ‘BIM-ready’ te hebben.”

Een trap object uit de Eurosafe Solutions objectenbibliotheek

BIM is een verbreding van het dienstenpakket

Met het productassortiment, het pakket aan diensten en de BIM vaardigheden verbreedt Eurosafe Solutions langzaam maar zeker haar dienstenpakket. “We kunnen elk gewenst veiligheidsniveau faciliteren. We hebben partner bedrijven voor o.a. het leveren van hoogwerkers wanneer andere oplossingen niet toereikend zijn.

Maar we zullen ook vaker oplossingen aanbieden aan vastgoedbeheerders door een korte analyse te maken van hun gebouw op het gebied van veiligheid en onderhoud. In een 3D weergave van het pand kunnen wij aangeven met welke kosten voor onderhoud de eigenaar te maken zal krijgen en of onze oplossing de eigenaar aantrekkelijk lijkt. 

Ook bieden we steeds vaker hulpmiddelen aan rond het onderhoud en veilig werken aan beheerders van gebouwen met grote atria en omsloten binnenruimten. Want we zien bijvoorbeeld maar al te vaak dat er onvoldoende is nagedacht hoe een atrium van binnen is te bereiken om schoon te maken.”


Door: BIMregister

 

#replace title#