RegioIngenieur helpt de GWW naar succesvol samenwerken rond digitaal beheren en bouwen

Datum nieuws
9 februari 2022
Categorie BIM nieuws
Overig
Vaardigheden BIM nieuws
BIM visie, Netwerken
Contact opnemen

Gezamenlijk in de keten naar een hoger niveau

Projecten in de Grond- Weg- en Waterbouw uitvoeren vanuit digitale standaarden betekent een andere manier van samenwerking. Het vereist vertrouwen van deelnemende partijen en ruimte om in dat vertrouwen te experimenteren. Het netwerk van RegioIngenieur brengt partijen samen. Coördinator Colinda den Dijker van het regionaal BIM platform, verbindt vanuit
Stichting Rondom GWW en RegioIngenieur diverse netwerken en legt uit hoe ze door samenwerken en kennisdelen de branche succesvol aan het ‘BIMmen’ of digitaliseren krijgt.

De Grond- Weg- en Waterbouw, GWW is in transitie. Ook in deze tak van onze bouw doet het Digitaal Bouwen en Beheren, waaronder het BIM model, haar intrede. De voordelen van deze digitale ontwikkeling naar één taal binnen de organisaties, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de nieuwe manier van organiseren en samenwerken in de keten zijn evident. Maar aan de randvoorwaarden voor het goed implementeren van de werkwijze moet nog hard gesleuteld worden. “Stapje voor stapje komen we verder,” zegt Colinda den Dijker. Ze is zich bewust van de delicate balans; “Als je te hard gaat breekt het touwtje, ga je te langzaam dan stagneert het proces. Gezamenlijk innoveren is noodzakelijk. En om iedereen mee te krijgen zet je drie stappen vooruit en soms twee terug.”

Den Dijker is proces- en innovatiemanager voor de keten en vanuit het regionaal BIM platform al jaren actief in diverse netwerken in de GWW. Het netwerk van RegioIngenieur waarin onder meer opdrachtgevers vanuit gemeente, waterschappen en provincie in Zuidholland vertegenwoordigd zijn, koppelt ze deelnemers aan het regionaal BIM Platform in samenwerking met Rondom GWW, om met zoveel mogelijk partijen integraal ervaring op te doen met het Digitaal Beheren en Bouwen in de GWW.

Het Digitaal Beheren en Bouwen als tool voor kennis opgaven in de buitenruimte

“Er komt heel veel op onze branche af. De Omgevingswet, de Wet op Kwaliteitsborging, duurzaam-, circulair bouwen. “We kunnen met de hulp van digitaliseren, data-overdracht en beheer, de kennisopgave en de objecten, alle verscherpte eisen in ons werk implementeren en goed overzien. Door in deze ontwikkelfase werken aan eenduidig vast leggen van gegevens en digitaal ontwerpen, realiseren we besparingen en voorkomen van fouten ‘éénmalig voor meervoudig gebruik’. Het is een uitstekend communicatiemiddel tijdens de uitvoering en geeft alle inzicht voor het beheer en onderhoud na oplevering van een project. Maar om partijen te overtuigen van deze werkwijze in onze conservatieve branche is een uitdaging.” Gelukkig zijn er in de regio diverse proefprojecten uitgevoerd en in ontwikkeling waarmee koplopers in de branche hun ervaring opdoen.

Vertrouwen

BIMmen in de GWW. “Het gaat gebeuren,” daarvan is Den Dijker overtuigd. “Stap voor stap groeit het vertrouwen bij partijen om met elkaar ervaring op te doen. En dat is belangrijk. Want we moeten collectief  achter zo’n ontwikkeling staan. Steeds meer bedrijven en organisaties  beseffen dat het Bouw Informatie Model een oplossing biedt.”

“De transitie in de keten krijg je niet voor elkaar met de oude manier van werken waarin aan het eind van de rit de laagste prijs bepalend is. Er wordt ook in onze sector al vaker vanuit een bouwteam gedachte gewerkt. Cruciaal is dat een team onder goede begeleiding staat. Zodat het proces gecontroleerd en beheerst wordt doorlopen. Er ontstaat een samenwerking met partijen waarin het OK is om fouten te maken. Samenwerking met professionals die zich integraal inzetten en als team, gezamenlijk, verantwoordelijk zijn. Dan ontstaat er een klimaat waarin partijen meer durven te doen en zijn er meer mensen die meedenken om het proces te verbeteren.”

“Deze werkwijze leidt tot een beter resultaat en biedt rust aan partijen met name aan de voorkant. Je hebt het plaatje beter in kaart. Kunt betere keuzes maken en de voorspelbaarheid vooraf vergroten.”

Leren van elkaar

En zo stimuleert Den Dijker met het regionaal BIM platform-team de deelnemers aan het netwerk van RegioIngenieur in de regio Zuid-Holland om die samenwerken op te zoeken en dat vertrouwen op te bouwen. Gemeenten en Waterschappen willen met hun projecten die ervaring ook opdoen in samenwerking met de marktpartijen. En daarmee integrale kwaliteit tot één taal en aanpak opbouwen . “Een digitaliseringslag die belangrijk is. Het is hard werken, maar ik ben er van overtuigd dat het er voor alle partijen leuker wordt. Kwaliteit leveren met doelgerichte aanpak na een uitgebreide voorbereidingsfase. Nu zijn we nog erg aan de ‘voorkant’ bezig. We creëren nieuwe kaders en samenwerkingsverbanden die ruimte bieden voor innovatie.

“We ontwikkelen ook opleidingen die zorgen voor de benodigde bewustzijn, kennis en vaardigheden passend bij de stappen in de praktijk en integraal ontwikkeld met overheid en markt. Want het is voor veel van de  medewerkers, keten breed, een omschakeling die nieuwe vaardigheden vereist. Daarnaast moeten we ook aantrekkelijk blijven voor een nieuwe generatie die vanuit de schoolbanken zo in de GWW met digitalisering aan de slag willen.” Den Dijker verbindt en daarom is het aansluiten bij BIMregister ook een belangrijke stap. “Een belangrijk netwerk waarmee we elkaars kennisniveau kunnen verhogen.”

RegioIngenieur doet praktijk ervaring op met onder meer  pilots in de regio Den Haag en Rotterdam, (MRDH). “De opgedane kennis zullen we met de hulp van RegioIngenieur en aangesloten kenniskringen zo veel mogelijk delen. We zorgen voor voorlichting en kennisoverdracht in meerdere vormen zoals masterclasses, workshops of seminars. Via onze site en op beslissersbijeenkomsten. Hou ons in de gaten!”

Netwerken delen kennis

Regioingenieur is het regionale netwerk voor projectmanagement, assetmanagement en engineering in de regio Den Haag en Rotterdam ( Gebied van de MRDH) waarin specialisten van de buitenruimte samenwerken en kennis delen. RegioIngenieur vertegenwoordigt een groep van 26 publieke opdrachtgevers, waaronder gemeentes, de provincie en waterschappen. De kennisgroep BIM is één van de zes kennisgroepen met een speciale focus op het Bouw Informatie Model in de GWW.

Stichting Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de regio Zuid Holland met kringen in Rotterdam en Dordrecht, die kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Er zijn in Rotterdam en in Dordrecht kringen opgericht, andere regio's worden aangemoedigd dit ook te doen.

Het Regionaal BIM-Platform is een netwerk, dat integraal met overheid en markt, kennis deelt over specifieke digitaliserings thema's. Zo was er een kennissessie ‘Digitaal Beheren en Bouwen: Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)’ georganiseerd in samenwerking met bovenstaande kenniscentra en zijn diverse activiteiten in voorbereiding.


Door: BIMregister