Met digitalisering en standaardisering naar bedrijfsdoelen

Datum nieuws
7 juni 2022
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
BIM protocol, BIM standaard, BIM visie, Systems Engineering
Contact opnemen

De Gobar Consulting Group is een onafhankelijk adviesbureau voor Bouw Informatie Management. Het bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van standaardisering in het werken met de BIM methodiek. Directeur Ronald Bergs legt uit hoe zijn experts bedrijven helpen de transitie te maken naar digitalisering. Met meer dan 20 jaar ervaring overziet het bedrijf ontwikkelingen in diverse sectoren. Gobar kan bedrijven doelgericht en op maat helpen om stappen te zetten. Zij zijn daarbij hecht verbonden aan standaardisatie.

Ronald Bergs: “Ons bedrijf is internationaal actief en betrokken bij de invoering van digitale transities van onze klanten. Dit zijn voornamelijk bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten in de GWW (infrastructuur), energie- en bouwsector. We combineren kennis van datamanagement en digitale transities, met kennis van system engineering, contract management en asset management.”

Van de maritieme wereld naar de bouw

De oprichter van Gobar had een werktuigbouwkundige achtergrond en had zich verdiept in de scheepsbouw. “Hier was de digitalisering al ver gevorderd. Van ijzer tot sloop is het proces gedigitaliseerd en gestructureerd. Hij werd benaderd door onder andere Prorail en Rijkswaterstaat om de bedrijfsopzet te bekijken en een dergelijke werkwijze ook in deze organisaties mogelijk te maken. Ze werkten hier nog te gefragmenteerd.”

Zo stond Gobar aan de basis van de eerste nationale standaarden in 2013 die inmiddels internationaal en mondiaal geïntegreerd zijn. Gobar onderzocht welke standaarden gebruikt werden in de huidige processen. Ging zelfs naar Silicon Valley om ook buiten de branche te kijken wat er gebeurd in de wereld van de digitalisering en standaardisering. “Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een methode die aan de TU Delft was ontwikkeld, genaamd: DEMO. Deze DEMO-methodiek hielp ons een eerste stap te zetten naar standaardisering in de bouw en utiliteitsbouw, wat bekend geworden is als de VISI-standaard. In de infra wereld zijn de standaarden naar een Scandinavisch GIS model vastgelegd. Hier worden nu stappen gezet om de GIS-standaarden met BIM-standaarden in samenhang te zien en in te zetten; waarbij deze ontwikkelingen samen komen in de Digital Twin ontwikkelingen.”


Ronald Bergs

Bouwsector wordt complexer

Ronald Bergs studeerde Civiele Techniek en Management op de Universiteit Twente. De opleiding signaleerde al vroeg dat om de steeds complexer wordende bouw vraagstukken integraal op te lossen er naast een technische ook een belangrijke opgave lag op bestuurs- en bedrijfskundig vlak. “Na mijn afstudeeropdracht voor een Nederlands bouwbedrijf die in Berlijn werd uitgevoerd. Werkte ik een jaar lang bij een projectontwikkeling / bouwmanagement bedrijf, voordat ik bij Gobar Consulting Group terecht kwam. Dat is de afgelopen jaren aan weerszijde zo goed bevallen dat ik inmiddels directeur ben.”
 


Gobar Consulting Group

De transitie is altijd op maat

Bedrijven en organisaties die het belang inzien van geautomatiseerd en gestandaardiseerd werken helpen we stap voor stap die transitie maken. We inventariseren wat de ervaringen zijn, welke middelen al worden ingezet en op basis daarvan kunnen we een eerste stap zetten door systemen aan elkaar te koppelen werkwijzen op elkaar af te stemmen. Het hoeft geen grote investering te kosten. We maken eerste de cirkel rond in de organisatie.

Daarna kun je altijd kijken of je een optimaliseringsslag kunt maken. We helpen bedrijven vooruit kijken en maken hen bewust van hun innovatie kracht zodat ze stap voor stap de transitie kunnen doormaken. Hierin hebben we een onafhankelijke positie. We zijn niet verbonden aan een leverancier van software of een standaard manier van werken.

We stellen een roadmap op die is toegesneden op waar je mee bezig bent, en waar je naar toe wilt. Met als voordeel dat wij veel branches en ontwikkelingen overzien. Je bent altijd onderdeel van een geheel. We kijken naar de digitalisering om ons heen. We plaatsen de ontwikkeling van de onderneming in perspectief met de ontwikkeling die Nederland doormaakt.

Voeling met de markt en het onderwijs

Het aansluiten bij BIMregister heeft als belangrijkste reden voor Gobar om makkelijk contact te maken en te houden met de markt. “Samen kijken wat de technologische ontwikkelingen zijn. En om te komen tot een keten integratie moeten er mensen van school komen die die verbanden kunnen leggen. Daarom zijn we ook erg geïnteresseerd in de opleidingen en de talenten die het voortbrengt. Met onze registratie in het BIMregister en de aanwezigheid tijdens de BIM Onderwijsdag zitten we er dicht bij.”Gemaakt door: BIMregister

 

#replace title#