Karin Verhees-Notenboom leap3d: “Een geslaagd project begint met een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid”

Datum nieuws
13 oktober 2022
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , GIS, Laserscannen, Visualisatie
Contact opnemen

leap3d is een bedrijf dat zich specialiseert in het 3D inmeten van bestaande constructies en deze omzet in digitale 3D BIM modellen. Door laserscanners op de juiste wijze in te zetten vertaalt leap3d een gebouw, een civiele waterbouwkundige constructie, een industriële omgeving of een terrein naar een exacte digitale copy van de werkelijkheid. Bas Notenboom en Karin Verhees-Notenboom vertellen hoe leap3d de realiteit naar een betrouwbaar 3D BIM model vertaalt. Scans leveren een schat aan informatie op die vervolgens gebruikt kunnen worden voor de start van een transformatie project van een gebouw, het herstel van kademuren of het onderhoudsproject van enorme civieltechnische kunstwerken.

"Daarom is het maken van scans en het verzamelen van gegevens van civieltechnische constructies op locatie belangrijk", zegt Karin. "We gebruiken onze scanapparatuur om deze objecten zo nauwkeurig en compleet mogelijk op te meten." Het team werkt de informatie vervolgens op kantoor uit en registreert de scandata tot een complete point cloud. Deze gebruiken we vervolgens weer als onderlegger voor het maken van accurate 3D BIM modellen. Dit noemt men ook wel Scan2BIM”

Bas: “We scannen met laserscanners op een statief, onder een drone of we rijden rond met een scanner op de auto. Ieder project kent eigen specifieke omstandigheden en iedere omstandigheid kan vragen om inzet van een specifieke scanner. Het is van groot belang dat de scanner wordt bediend door experts die zowel de techniek van het scannen beheersen, de laserscanner kunnen positioneren én kennis hebben van het vakgebied waarvoor wordt gescand. De vele instellingen op zowel de scanners als in de registratiesoftware, vragen om kennis van zaken.”

“Afhankelijk van het object en de locatie en het beoogde doel zullen we een specifieke scanner inzetten. We kijken dan of het noodzakelijk is om binnen te scannen of dat kleine ruimtes in beeld dienen te worden gebracht. Is het object groot van omvang, dan hebben we scanners die we met name buiten gebruiken met een bereik van 800 meter. Met name bij civiele project is de exacte positie erg belangrijk. Dan georefereren we de puntenwolk op de juiste locatie in RD/NAP. Hiervoor hebben we scanners die uitgerust zijn met een GPS-RTK

Wij gebruiken onze eigen modelleurs om 3D BIM-modellen te maken van de bestaande situatie op basis van puntenwolken. We werken via een proces dat "fit for purpose" heet - samen bepalen we hoeveel detail genoeg is zodat het gebruikt kan worden door onze klanten als basis voor het nieuwe ontwerp. Met onze bouwkundige en civiele kennis weten we de juiste relevante informatie hiervoor vast te leggen. We geven een paar voorbeelden:

3D scans van bruggen en kademuren bij de gemeente Amsterdam

“Voor de gemeente Amsterdam hebben we in de afgelopen jaren honderden bruggen gescand. Van veel bruggen bestonden er geen tekeningen meer en er was geen goed beeld van de staat waarin ze verkeerden. Inspectiebedrijven, beheerders en beleidsmakers kunnen nu met de door ons gemaakte puntenwolken tijdens hun inspectie annotaties toevoegen. Als een euvel is gesignaleerd kan die op de juiste positie in de puntenwolk worden aangegeven. Dit werkt overzichtelijker dan met de traditionele tekeningen” ,zegt Karin

“Onze 3D scans van de Amsterdamse grachten worden nu ook gebruikt in de voorbereidingsfase ten behoeve van renovaties aan de kades. Op basis van een door ons gemaakte puntenwolk kun je precies bepalen waar de damwanden geplaatst kunnen worden en bijvoorbeeld of de takken van de bomen op de kade het werk belemmeren.”

3D BIM Model van de Haringvlietbrug

Bij de Haringvlietbrug zal het beweegbare deel  worden vervangen. Maar er bestaan geen tekeningen meer van. “Met laserscanning hebben we de brug inclusief de complete bascule kelder ingemeten. Daarnaast hebben we met multibeam (sonar) ook 3d inmetingen gedaan onder water. We combineren dit met boven water zodat een compleet beeld bestaat van de situatie onder en boven water. Op basis van de puntenwolk is vervolgens een 3D BIM model gemaakt van de bascule kelder welke vervolgens weer als basis wordt genomen voor de renovatie hiervan.”

Digital Twins van bruggen

Voor het beheer en onderhoud van civiele waterbouwkundige constructies is betrouwbare informatie essentieel. Een digital twin, gekoppeld met sensordata, levert een belangrijke bijdrage hieraan. Voor een van onze klanten maakten we een 3D model van de Prinsenbrug in Haarlem inclusief de bewegende delen en plaatsen dit in een simulatie omgeving Unity. Hiermee leverden we een component voor de realisatie van de digital twin van deze brug.

Grote potentie aan mogelijkheden

De voordelen van 3D-meting beginnen zich af te tekenen, maar er is nog zoveel onbenut potentieel. Onze technologie en kennis kunnen helpen om nieuwe ideeën te verwezenlijken! Er zijn nog zoveel toepassingen te bedenken, maar veel mensen weten nog niet wat er allemaal mogelijk is.

Daarom nodigt het team van Leap3d u graag uit om kennis te maken!

#replace title#