FNV gaat nieuwe BIM werkgroep opzetten: Impact van het Bouw Informatie Model op werk

Datum nieuws
6 november 2020
Categorie BIM nieuws
Vakbond
Vaardigheden BIM nieuws
BIM visie, Softskills
Contact opnemen

FNV|UTA gaat een werkgroep starten die zich beraad over vraagstukken zoals welke veranderingen in het werk en de organisatie gaan opspelen door de invoering van het Bouw Informatie Model en data gestuurd bouwen. De bouwsector is volop aan het vernieuwen. Daarom hebben wij ook de aansluiting gezocht met het BIMregister. Naast BIM gaat het om het gebruik van robots, de inzet van AI, drones, gaming, het gebruik van Internet of Things enzovoorts. Daarbij zien we bij de bedrijven de nodige vooruitgang binnen het automatiseren, die zorgen voor het stroomlijnen van administratieve handelingen. We vatten al deze ontwikkelingen onder de naam digitalisering. Het gaat om de informatisering van het hele bouwproces: van ontwerp, uitvoering, onderhoud en hergebruik.

FNV|UTA voorziet dat er door digitalisering veel veranderingen zullen zijn voor de manier waarop een bedrijf is ingericht en voor de diverse beroepen. De inhoud van functies verandert, sommige functies verdwijnen maar er ontstaan ook nieuwe functies in relatie tot bouw en digitalisatie. Dit veranderingsproces vraagt om nieuwe kennis en competenties van werknemers. Bijblijven in je vak en voortdurend kennis opdoen is belangrijk. Dat maakt werken in de bouwsector boeiend en uitdagend.

Vragen die aan de orde komen

FNV|UTA wil met enkele mensen uit de bouwsector inzichtelijk maken welke veranderingen in het werk en de organisatie optreden, zowel op de korte als de lange termijn. Enkele vragen die aan de orde komen zijn:

  • Welke visie heeft de onderneming op de toekomst en welke plek heeft digitalisering daarin? Is daarbij aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van diensten, waarde creatie, maar ook aandacht voor de positie van medewerkers bij de transformatie?
  • Hoe past BIM in deze visie? Op welke manier?
  • Welke veranderingen in het beroep ontstaan en met name door de implementatie van BIM? Is duidelijk om welke functies het gaat? En valt er een duiding te geven van de veranderingen?
  • Verandert de inrichting van de organisatie en op welke wijze? Denk aan anders organiseren, stijl van leidinggeven, meer samenwerking, meer autonomie van werknemers.
  • Hoe verloopt het implementatieproces? Werkt het bedrijf met een living lab, een plek om innovaties uit te proberen?
  • Welke aanpak heeft de onderneming om ervoor te zorgen dat het personeel mee gaat in de verandering? Bijvoorbeeld opleidings- en scholingsbeleid.
  • Welke partijen zijn bij de veranderingen betrokken en welke rol hebben zij? Denk externe partijen, maar ook aan HR en de OR.
  • Op welke wijze is het personeel betrokken bij de ontwikkelingen?

Op zoek naar functies als BIM Manager en BIM Modelleur

De werkgroep bestaat uit vakspecialisten uit de bouw. Zij hebben know how van de nieuwste ontwikkelingen rond het Bouw Informatie Model / Bouw Informatie Management en data gestuurd bouwen. We zijn op zoek naar alle BIM gerelateerde functies zoals bijvoorbeeld een BIM Modelleur, BIM Manager etc. Bouwkundige zoals uitvoerders en projectleiders hebben in de meeste gevallen (technische) ervaring met een bouw tekening en/of BIM tekening, BIM processen, en spelen vooral een nadrukkelijke rol tussen de bouwplaats en kantoor. Wij zien er het belang van in om uit deze groep enkele personen mee te laten draaien in de werkgroep.

Buiten de cirkel van BIM deskundigen nodigen we HR-experts uit vanuit het idee dat zij knowhow hebben rond organisatieverandering en -ontwikkeling. Tot slot denken we aan een OR-lid die vanuit de inspraak betrokken is bij BIM veranderingen.

We vragen van de deelnemers om hun kennis en inzichten met de werkgroep en ons te delen. Deelnemers krijgen met hun deelname inzicht het organisatieontwikkelingsproces die samenhangen innovaties. Uit onderzoek is bekend dat innovatie en organisatieontwikkeling onlosmakelijk bij elkaar horen.

Wat doen we met de BIM kennis

Met deze kennis kunnen we laten zien welke veranderingen optreden, wie in het veranderingsproces welke rol vervult en wat nodig is om deze veranderingen goed te laten verlopen. Deze kennis gebruiken voor het maken van publicaties over datagedreven bouwen. Daarnaast is het opzetten van een webinar een goede optie om informatie te delen.

Praktische zaken

Het totale aantal deelnemers is 8. De bijeenkomsten houden we online met een frequentie van zes keer per jaar. Een bijeenkomst duurt maximaal 1 uur.

Contactpersonen en aanmelding

Contactpersonen zijn Ernst van den Berg (tel. 06 18 98 66 92) en George Evers (tel. 06 58 87 30 03) van FNV|UTA. Zij zijn te bereiken via UTA@fnv.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden.
 

Bron: FNV