Esri Nederland draagt met ArcGIS bij aan maatschappelijke opgaven

Datum nieuws
13 februari 2024
Categorie BIM nieuws
Softwareleverancier
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM visie, GIS
Contact opnemen

“Geografische informatie wordt steeds belangrijker in het bouwproces”

De bouwsector is een belangrijke markt voor Esri Nederland. Met haar locatietechnologie ArcGIS wil Esri Nederland zoveel mogelijk impact maken. Naast het leveren van technologie, denkt de organisatie ook graag mee over de maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de energietransitie, klimaatverandering en de vervangingsopgave. Jeffrey van Tol, Business Developer bij Esri Nederland: “We vinden het mooi om de verbinding te leggen tussen onze technologie en de processen en uitdagingen die in de bouwsector spelen. Locatietechnologie is hierin namelijk van grote waarde.”

Esri Nederland is leverancier van ArcGIS: een platform met allerlei verschillende mogelijkheden. De software is beschikbaar in de SaaS-oplossing ArcGIS Online, de on premise variant ArcGIS Enterprise en de desktop applicatie ArcGIS Pro. Met ArcGIS is het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier zelf eigen apps te realiseren en deze overal beschikbaar te stellen via het web. Jeffrey: “Wij houden ons bezig met bouwwerkinformatiemanagement in de volle breedte. Of we het nu hebben over een 3D-model, een stukje omgevingsinformatie of een document met informatie: ons platform biedt ruimte om 3D BIM-data in te lezen, omgevingsdata te combineren en managementsystemen te integreren. Geografische informatie wordt steeds belangrijker in het bouwproces. Zeker met de maatschappelijke opgaven die we kennen, zoals de energietransitie en klimaatverandering, maar ook de grote vervangingsopgave waarmee we in Nederland te maken hebben op het gebied van infrastructuur. Een bouwwerk heeft tenslotte invloed op de omgeving, maar de omgeving heeft ook invloed op een bouwwerk. Onze software helpt om hiermee rekening te houden.”

Energietransitie

In het kader van de energietransitie zijn we in Nederland volop aan het elektrificeren: in woningen en kantoorgebouwen, de industrie, transport en logistiek en ook op bouwplaatsen. Jeffrey: “De elektrificatie vraagt onze bouwsector om een enorme netuitbreiding te realiseren de komende decennia, met nieuwe of verzwaarde kabels en leidingen. Om dit goed aan te pakken, ook met de grote tekorten op de arbeidsmarkt, is het gebruik van slimme technologie een must. Zo wordt onze software onder meer gebruikt om optimale tracéroutes te bepalen voor wijken, waarbij rekening gehouden wordt met omgevingsdata om de optimale tracébepaling grotendeels automatisch te doen. Onze technologie helpt ook bij het voorbereiden van het uiteindelijke werk, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderzoek, het inwinnen van informatie over de bestaande omgeving en het voorbereiden en plannen van werkzaamheden. Het raakt eigenlijk alle fases van een proces, of het nu gaat om het maken van een plan, het ontwerp, de uitvoering of het beheer en onderhoud.”

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn op allerlei vlakken zichtbaar: van hittestress in steden tot de stijging van de waterspiegel en extreme droogtes en piekregenbuien. Hierdoor ontstaan er de komende decennia tal van klimaatrisico’s. “Onze software helpt onder andere om inzicht te krijgen in deze risico’s”, vertelt Jeffrey. “Vervolgens kun je ArcGIS gebruiken bij het bepalen van maatregelen om hier rekening mee te houden en assets toekomstbestendig te maken. Zo kun je voor bestaand vastgoed inzichtelijk maken wat de klimaatrisico's zijn, maar ook voor toekomstige bouwwerken, zoals bij de aanleg van een nieuwe wijk. Daarnaast wordt ArcGIS bijvoorbeeld gebruikt bij  dijkversterkingsprojecten. Zo wordt het door waterschappen en Rijkswaterstaat gebruikt om plannen te maken en inzicht te krijgen voor het versterken van de Nederlandse primaire keringen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Opdrachtnemende partijen zoals ingenieurs en aannemersorganisaties gaan deze plannen vervolgens verder onderzoeken en realiseren. Het delen van projectinformatie tussen deze samenwerkende partijen is enorm belangrijk en wordt ondersteund met ArcGIS.”

Vervangingsopgave

ArcGIS wordt al jarenlang gebruikt in de beheer en onderhoudsfase, door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen en veel beherende aannemers. Jeffrey: “Waar de overheid de afgelopen decennia veel focus had op het aanleggen van nieuwe infrastructuur, ligt deze nu, door de veroudering van veel bestaande infrastructuur en stikstofmaatregelen, op vervangen en renoveren van assets, zoals tunnels, bruggen en kademuren. Dit noemen we de vervangingsopgave. Onze software wordt al veel gebruikt om de bestaande condities te meten – hoe staat een asset ervoor – en het onderhoudsproces te ondersteunen. Daarnaast kun je deze ook heel goed gebruiken om te communiceren wat waar moet gebeuren en door wie en uiteindelijk ook wat de resultaten zijn.”

Al deze voorbeelden maken duidelijk dat locatietechnologie onmisbaar is in het huidige en toekomstige bouwproces en met het oog op de maatschappelijke uitdagingen waarmee we te maken hebben. Jeffrey: Dit zijn thema’s waar wij als team de komende jaren verder mee aan de slag gaan. In de toekomst zullen er meer technologische mogelijkheden bijkomen. Wij vinden het mooi om met onze software een bijdrage te kunnen leveren.”

#replace title#