Een kijkje bij de engineering afdeling van Calduran

Datum nieuws
8 maart 2023
Categorie BIM nieuws
Fabrikant, Toeleverancier
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM visie, Projectmanagement
Contact opnemen

Op welke manier zorgt de Engineering-afdeling van Calduran ervoor dat de levering van kalkzandsteenproducten op de bouwplaats optimaal verloopt?

Op het voorblad van het meegeleverde tekenboekje van Calduran staan altijd een tekenaar (vanuit de tekenkamer) en een projectcoördinator (vanuit projectbureau) vermeld. Maar hoe gaan zij te werk om de uiteindelijke kalkzandsteenwanden te produceren? In dit artikel geven we een kijkje in de keuken van de engineering afdeling om uit te leggen welke werkzaamheden nodig zijn om een succesvolle levering te garanderen.

BIM en open standaarden

De engineeringsprocedure duurt voor standaard projecten (zonder lateiservice) 7 weken. We beginnen met de voorbereiding die ongeveer één week in beslag neemt, waarbij het projectbureau het dossier voorbereidt voor de tekenkamer. Samen met de projectvoorbereiding van de aannemer worden de uitgangspunten voor het tekenwerk afgestemd. Zodra wij de actuele en complete werk- en constructietekeningen hebben ontvangen, gaan we verder met het tekenproces.

Nadat het dossier compleet is en wordt vrijgegeven aan de tekenkamer, kan het tekenproces beginnen. De tekenkamer heeft ongeveer drie weken de tijd om de voorlopige wanden uit te tekenen aan de hand van de gemaakte afspraken, de ontvangen tekeningen/modellen en informatie van de constructeur. Vervolgens worden deze ter controle voorgelegd aan de werkvoorbereiding van de aannemer, meestal via de Calduran Webviewer. In een digitale BIM-samenwerking wordt gestreefd naar uitwisseling met behulp van cloudoplossingen, BIM-(3D) modellen en BCF opmerkingenbestanden. De door de aannemer gemaakte opmerkingen en aanvullingen worden door de tekenaar verwerkt en nog eenmaal aan de aannemer voorgelegd. Na goedkeuring worden de wanduitslagen definitief en gereedgemaakt voor de afdeling Logistiek en voor de productie van Calduran. Afspraken over de levering worden altijd gemaakt met de afdeling Logistiek.

Communicatie zagerij

Het tekenwerk wordt digitaal naar onze zagerij gestuurd en volledig automatisch gezaagd. De pasblokken worden op pallets geplaatst en op het tasveld met de juiste bestickering klaargezet voor de levering. De hele elementen en de kimmen worden vanuit de bulkvoorraad geleverd.

Om veilig te zagen en voor een voordelige verlijming worden wanden soms gecombineerd, waardoor het aantal te leveren pallets wordt verminderd. Dit komt de ladingzekerheid en de ruimte op de werkvloer ten goede. Maximaal 3 wanden kunnen op deze manier worden gecombineerd. De gecombineerde wanden worden in de plattegrond met een lijn met elkaar verbonden en worden in een overzicht rechtsonder opgesomd.

In sommige gevallen kunnen meer wanden worden gecombineerd in de fundering, waarbij deze wanden meestal slechts één pasblok bevatten. Dit voorkomt dat de fundering vol raakt met pallets. De combinaties van deze wanden worden aangegeven met een letter (A, B, C, enz.) en worden aan de rechterkant van de plattegrond in een opsomming weergegeven.

Tijdens dit proces vindt er veel communicatie plaats tussen de aannemer, de tekenkamer en het projectbureau. Het Projectbureau heeft voornamelijk een coördinerende rol en controleert of het tekenwerk op tijd is verstuurd en geretourneerd in overeenstemming met de leverweek. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het verwerken van eventuele wijzigingen en aanvullingen op het definitieve tekenwerk.

De Tekenkamer werkt voornamelijk samen met de werkvoorbereider van de aannemer bij aanvang van het tekenwerk en tijdens het tekenproces.

In het volgende artikel zullen we dieper ingaan op de wandenboekjes, hoe deze tot stand komen en wat de voordelen ervan zijn.

#replace title#