BIM verhoogt ook bij de ingenieursbureaus de kwaliteit van werken

Datum nieuws
8 maart 2022
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau, Ingenieursbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM protocol, BIM software, BIM standaard, BIM visie, Projectmanagement
Contact opnemen

Voor het advies- en ingenieursbureau SBE is werken volgens de BIM-methodiek een methode om het werkproces te ondersteunen en te beheersen. Een werkwijze om kwaliteit te waarborgen. BIM Manager Kevin De Maesschalck zorgt er samen met het BIM-team voor dat werknemers de juiste opleiding krijgen en helpt de processen en de ondersteunende software optimaal op de werkzaamheden af te stemmen.

Het werk van SBE is verdeeld over vijf domeinen; Waterbouwkunde, Civiele Techniek & infra, Urbanisme & ontwerp, Industrie & gebouwen en Elektromechanica. “We doen het integraal ontwerp, het tekenen en berekenen van de civiele constructies tot het projectmanagement van haalbaarheidsfase tot oplevering,” daarmee schetst Kevin De Maesschalck het omvangrijke werkveld van de engineering en constructie professionals van SBE. “Ook in waterbouw speelt BIM een steeds grotere rol in onze organisatie en in het werkveld.”

De Maesschalck is 14 jaar geleden begonnen als staalconstructie tekenaar bij SBE. “Ik heb een mechanica achtergrond en hield mij toen bezig met het tekenen van gebouwen, sluizen en bruggen. Toen het management de wens uitsprak op de BIM-trein te willen stappen, heb ik me daar met veel enthousiasme in verdiept.” Samen met een collega volgde hij een opleiding BIM-management aan de Universiteit van Gent. “Daarna zijn we binnen SBE aan de digitalisering van het werkproces begonnen. We ontwikkelden templates voor iedere software en stemden de werkmethodieken op elkaar af.”

“In het begin deed ik dat nog naast het tekenwerk. Maar gaandeweg was dat steeds moeilijker te combineren en nu vervul ik voltijds de rol van BIM-manager. Hiervoor word ik omringd door een goed team. Ik zorg ervoor dat we steeds de tijd en middelen ter beschikking hebben om verder te gaan op de ingeslagen weg. Op deze manier willen we ons blijven ontwikkelen en verbeteren.”

BIM steeds efficiënter

Door het ontwikkelen en gebruiken van eigen templates maken we het werken met BIM steeds efficiënter. “Per softwarepakket is iemand verantwoordelijk voor het maken van templates en ieder jaar zorgen we ervoor dat er tijd is voor het updaten van deze templates. Hoewel ons werk nooit repetitief is, proberen we wel een standaard werkwijze vast te leggen voor bijvoorbeeld het uitwerken van sluizen of bruggen. We trachten de workflow te standaardiseren en optimaliseren zodat iemand in het bedrijf het werk van een andere collega gemakkelijk kan overnemen. Hierbij gaan we steeds op zoek naar een vorm die voldoende vrijheid laat voor de experts zodat ze geprikkeld blijven en hun werk met plezier kunnen blijven doen.”

“Binnen SBE hechten we ook veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van elke medewerker. Zo is elke collega, naast de verschillende projectteams, ook lid van een vast team met maximaal 15 personen.  Een teamcoach begeleidt de teamleden en zorgt ervoor dat de collega’s zich goed voelen op SBE en zich kunnen ontwikkelen in de richting waar hun interesse ligt. Hiervoor zoeken we dan naar de juiste opleidingen. Dat is maatwerk en het gaat er uiteraard ook om dat de werknemer zich er goed bij voelt, zodat die zich ontwikkelt naar een functie die hem goed ligt.”

We hebben goede relaties met softwareontwikkelaars en die helpen ons bij het samenstellen van aangepaste cursussen. Andersom leren ze ook van onze ervaring en kunnen ze ons helpen aan applicaties in ons vakgebied. En wat er niet is, proberen we intern te ontwikkelen.”

BIM geeft overzicht en verhoogt de kwaliteit

SBE is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau. Binnen projecten komen de verschillende disciplines en modellen samen in onze BIM-modellen. Het is van het grootste belang dat alle disciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Als ik iets wijzig, wat zijn dan de consequenties? Dat wordt in het model direct zichtbaar. Daarom zitten we regelmatig samen met alle projectleden om te bespreken welke kant we op kunnen bij het ontwerpen, welke gevolgen dat heeft en welke ruimte we hebben om iets uit te werken? Want op het eind van de rit willen we natuurlijk hoge kwaliteit leveren.”

“Een Bouw Informatie Model heeft verder als voordeel dat het veel inzicht kan bieden. We kunnen onze klanten aan de hand van het model beter meenemen in welke keuzes we hebben gemaakt en waarom. Het model is daarbij ook een hulpmiddel dat onze efficiëntie verhoogt. Werken volgens de BIM-methode staat voor een transparante werkwijze zowel intern als in samenwerking met de klant.”

Overzicht in BIM

Bouw Informatie Model geschikt voor waterbouw

“Traditioneel is het Bouw Informatie Model gelinkt aan het gebouw, maar in ons vakgebied in de waterbouw ontwerpen en modelleren we in het bijzonder sluizen en beweegbare bruggen. Het openen en sluiten van de sluisdeuren of het bewegen van bruggen resulteren in een bijkomende uitdaging om een kwalitatief haalbaar ontwerp aan te leveren. Het is namelijk van groot belang dat niet enkel de eindstanden, maar ook alle tussenliggende standen gecontroleerd worden net als de installatie van de onderdelen. Hiervoor is het gebruik van een BIM-model waarin alle elementen zijn gemodelleerd uitermate geschikt. Het geeft ons de mogelijkheid om de verschillende fasen te controleren en de volledige beweging van de sluisdeuren of de brug in beeld te brengen wat bijdraagt tot betere kwaliteit.”

Sluisproject in Antwerpen

“Soms heb je het helemaal in eigen hand zoals bij een sluisproject hier in Antwerpen, bij andere projecten sluit je aan in een bestaande omgeving. Dan moet je de werkwijze van een ander volgen en daar moet je ook voor openstaan. BIM is samenwerken en we kunnen altijd leren van een andere manier van werken. Wie weet kunnen we elementen daarvan zelf implementeren.”

“Bij SBE is de klant koning, we luisteren naar de behoeften en wensen van de klant om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Je kunt bijvoorbeeld heel ver gaan in het detailleren van het model maar tot waar biedt het meerwaarde en tot waar past het binnen het kader van het project? Het is daarom goed om te luisteren naar de verwachtingen van de klanten, en ervoor te zorgen dat je voldoet aan deze verwachtingen.”

“Wij kijken goed naar het gewenste level of detail. In sommige gevallen of in een bepaalde projectfase hoeft niet elke bout, moer of ring gemodelleerd te worden. We kunnen de modellen uitwerken tot de las-samenstellingen en installaties. Soms zijn we al betrokken bij het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Afhankelijk van de projecten gaan we voor een klant verder of minder ver.”

“Na de interne controles gaat het dossier naar de klant. Vroeger verliepen deze controles op papier, ook dit proces digitaliseren we nu. Met BIM360 beschikken we over een krachtig hulpmiddel om de goedkeuringsflows op orde te houden en documenten traceerbaar te maken. De klant heeft geen zware programma’s nodig, alleen een browser. Steeds meer is het documentenverkeer digitaal. Met BIM360 kan de klant de status van alle documenten opvolgen, ook de controle en goedkeuring van deze documenten kan hier plaatsvinden. Op deze manier is alles goed traceerbaar in het project.”

Binnen de projecten van SBE speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol. Het is een lopende oefening om onze ontwerpen en ingrepen ook steeds weer te toetsen op duurzaamheid. Als we in een vroeg stadium van een project betrokken zijn, gaat ons team ‘Ruimte’ al vroeg aan de slag om het zo goed mogelijk in het landschap in te passen.”

Via BIMregister de naamsbekendheid vergroten

SBE is al enkele jaren actief op de Nederlandse markt in projecten zoals Afsluitdijk, Beatrixsluis en verschillende diepzeekades in de haven van Rotterdam. Om de Nederlandse markt nog beter te bedienen, werd tijdens de zomer van 2020 de eerste Nederlandse vestiging geopend bij Rotterdam Centraal.  Met het toetreden tot BIMregister wil het bedrijf haar naamsbekendheid in Nederland vergroten, haar netwerk versterken en ook nieuwe werknemers vinden. “Want dat is soms wel een uitdaging. Meestal hebben onze werknemers een constructieve achtergrond en het liefst aangevuld met een dagopleiding in software. Maar het is niet vastomlijnd. Iemand met een goede voltijdse opleiding met een BIM-achtergrond kunnen we waterbouw aspecten van ons vak met extra cursussen wel bijbrengen. Het belangrijkste is dat de klik er is met ons bureau en onze werkzaamheden.”

Lijkt het je interessant om bij SBE te werken? Aarzel dan niet om ons te contacteren via ons SBE bedrijfsprofiel in het BIMregister!Door: BIMregister

 

#replace title#