"BIM is big data. Het gaat uiteindelijk om kwalitatieve data.."

Datum nieuws
9 december 2020
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
Big Data, BIM visie
Contact opnemen

Informatiemanagement voor de bouw is een specialisme

think Benelux zorgt ervoor dat alle communicatie rond bouwprocessen wordt vastgelegd verwerkt en ondersteund. Managing Director Benelux Jules van der Weide geeft aan hoe omvangrijk en belangrijk communicatie is. Een communicatieplatform voegt aan het Bouw Informatie Model projecten een schat aan informatie toe, waar alle betrokken partijen in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw hun voordeel mee doen.

“Er is een grote kentering gaande in de bouw.  De tijd van beton storten is niet meer. Een handeling op de bouwplaats is gekoppeld aan certificaten en contracten en alle informatie die gedurende het proces verwerkt wordt rond de handeling moet worden vastgelegd om te bewijzen dat je goed hebt gebouwd,” zegt Jules van der Weide van thinkproject Benelux. Zijn bedrijf zorgt ervoor dat alle informatie rond een bouwproces overzichtelijk voor alle bouwpartijen beschikbaar komt.

“Dit hele proces van verificatie en validatie, van wat ga je bouwen en hoe vul je dat in, vergt veel administratie en registratie. Wij leveren het systeem om de formele communicatie rond het bouwproces vast te leggen. Het systeem is 100 procent history proof en audit proof en voor iedereen inzichtelijk zodra je toegang krijgt tot deze informatie. Bouwen betekent vandaag de dag dat je de processen hebt gevolgd. Met onze dataverwerking kun je bewijzen dat je goed hebt gebouwd.”

“Aan het begin van de samenwerking stemmen we onze service af op de wens van de klant. We kunnen het communicatiesysteem voor hen opzetten, deelnemers trainen, maar ook het complete informatiemanagement op ons nemen.”

BIM collaboration en Bouw Informatie Management

Van der Weide schetst in vogelvlucht de historie van tinkproject; “Wij zijn begonnen in 2000 als één van de eerste platformen op internet waar je in een soort ‘drop box plus’ voornamelijk bouwtekeningen kon plaatsen. Wij zorgden ervoor, door de meest recente tekeningen van partijen aan elkaar te knopen, te komen tot procesgoedkeuring en de juiste tekeningen voor de uitvoering.”

Dit systeem werd steeds verder uitgebreid tot een Common Data Environment, CDE. Eén enkele bron van waarheid voor het project waar alle informatie wordt verzameld, beheerd en gedistribueerd. Dit stelt teams in staat om contact te leggen via processen, informatie en systemen en vormt een multifunctioneel, samenwerkingsmodel dat de gehele levenscyclus van het product ondersteunt.

Voor het bewaken van de voortgang op de bouw is er een app ontwikkelt waarmee gegevens van de bouwplaats direct aan het systeem worden toegevoegd. Als er een gebrek of veiligheidsaspect gerapporteerd wordt zorgt de app voor opvolging. De app stuurt de data naar de juiste personen, en houdt de opvolging bij.

Ging het eerst meer om ontwerpdocumenten en kwaliteit, steeds meer gaat het om complete communicatieprocessen. In 2012 kwamen er 3D modellen bij. De projectinformatie omvat in toenemende mate ook informatie over ISO normen. “Het beheren van de informatie van een bouwproces is een specialisme. We spreken inmiddels over BIM Collaboration en Bouw Informatie Management en signaleren clashes waarover we met de betrokken partijen communiceren.”

“Drie jaar geleden is daar contractmanagement aan toegevoegd. Ieder project heeft een discipline  contractmanagement. Samenwerken over contractvormen voorkomt dat je claims krijgt. Early warnings is een manier  om elkaar, via samenwerking, te informeren dat er omstandigheden zijn die tot een claim kunnen leiden,  In de projecten de Ring van Antwerpen wordt het NEC contract toegepast, deze faciliteert opdrachtgever en opdrachtnemer in een samenwerkingsconstructie.

Big data in de bouw

Van der Weide verwacht dat er alleen nog maar meer informatie rond het bouwproces verwerkt zal moet worden in de toekomst. In de handen van de professionele informatie verwerkers levert de informatie ook veel inzichten op. “De trends als machine learning, internet of things en big data  zijn ook actief in BIM projecten. Met de juiste analyse levert de informatie ook in onze processen bijzondere inzichten op. De verwerkte data levert informatie op waarmee je kunt voorspellen en op tijd ingrijpen. Zo kunnen we op basis van analyses bijvoorbeeld voorspellen dat als in een bepaalde fase van het bouwproject maar 5000 documenten zijn opgenomen in het model, de verwachting kan worden uitgesproken dat op tijd opleveren niet mogelijk is.”

“Die kennis bouwen we op in ons bedrijf. Data intelligence komt steeds meer op en de data informatiebronnen worden veelzijdiger. Meer data levert meer inzichten op. En die kennis gaan we beschikbaar stellen. Ons streven is om de gehele levenscyclus van een bouwobject te managen. Ook in de beheerfase van een gebouw speelt informatieverwerking en communicatie een belangrijke rol. Onze jongste overname is daarom een bedrijf in asset management, waarmee we nu deze competenties aan ons portfolio kunnen toevoegen”

Met diverse webinars en deelname aan diverse evenementen deelt tinkproject Benelux haar ervaringen met de markt. Bij het delen van de kennis met professionals hoort wat thinkproject Benelux  betreft ook deelname aan het kennisplatform BIMregister, waar het bedrijf onlangs lid van is geworden.

Managing Director Benelux Jules van der Weide


 

Door: BIMregister

 

#replace title#