Bij bouwen met BIM is de techniek niet de remmende factor

Datum nieuws
5 oktober 2021
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau, Ingenieursbureau
Vaardigheden BIM nieuws
BIM visie, Softskills
Contact opnemen

De mens en samenwerking staan centraal. Vibes Building Engineers maakt bouwen weer leuk. De bouwkundigen beschikken over gedegen technische kennis van het bouwproces. Maar ze leggen vooral de focus op een goede samenwerking tussen bouwpartijen. Dat is de basis voor een succesvol bouwteam. De software van het Bouw informatie Model is een krachtig hulpmiddel waarmee die integrale samenwerking wordt ondersteund.

Het bouwkundig bureau Vibes Building Engineers hanteert een integrale, op samenwerking gerichte aanpak. “Door een goede samenwerking tussen de bouwpartijen ontstaat een optimaal bouwproces, dat ondersteund wordt door BIM software,” zegt directeur Hans Bonekamp enthousiast. “We leveren graag onze bijdrage op basis van onze kennis van bouwkundige, constructieve en installatietechnische aspecten. Daarin zijn we professionals. Maar de samenwerking maakt dat je kunt spreken van Totale Gebouw Engineering. Teamwerk dat mede zorgt voor de hoogste kwaliteit aan het gebouw en bovendien plezier in het werk oplevert.”

Samenwerking in het Bouw Informatie Model

BIM proces is software onafhankelijk

Vibes Builing Engineers biedt haar diensten aan voor de ontwikkelaar, het bouwbedrijf, de ontwerper, de gebouweigenaar en de woningcorporatie. “Het mooiste is als we betrokken zijn vanaf het Voorlopig Ontwerp. Als we in dat stadium met elkaar om tafel zitten bereiken we procesmatig het beste resultaat, is onze ervaring. Maar het komt ook voor dat we er pas bij gevraagd worden wanneer tijdens de realisatie de paniek is toegeslagen of een productleverancier of een aannemer geconfronteerd wordt met de eis van de opdrachtgever om mee te werken in een BIM-proces. Ook dan zorgen we ervoor dat we de klant helpen ondersteunen in (BIM) kennis en vaardigheden om mee te kunnen in dat proces. We kijken dan hoe het werk staat, bepalen samen met de partner(s) wat de aanpak en het resultaat wordt en gaan aan de gang.”

Het maakt Vibes Building Engineers  directeur Bonekamp, in basis niet uit met welk softwareprogramma het Bouw Informatie Model is gemaakt. “Veel belangrijker is het als er een geïntegreerd team samenwerkt in BIM om het beste product en leveringen te realiseren voor alle belanghebbenden.” Dat inzicht ontstond al jaren geleden. “Al in 2002 werkten we aan een groot project waarin we voor het eerst gingen werken met 3D modellen in een BIM-achtige samenwerkingsvorm. We zaten met een team twee en een half jaar op de bouwplaats in de keet. Samen met onder andere de werkvoorbereiders, maatvoerders en de uitvoerenden dichtbij in een fijne samenwerkingsvorm, waarbij we iedereen konden laten meekijken en denken over het uitvoeren van het model. Dan zie je hoe leuk de bouw is.”

Zonder bouwfouten

In die begin fase van de projecten dagen we de betrokken partijen uit een goed beeld te krijgen van de klant en de klant van de klant. Hoe denkt die en wat verwacht die van het gebouw dat opgeleverd moet worden? En wanneer we al vroeg met elkaar om tafel zitten willen we dat partijen al hun wensen kenbaar maken. Er moet gemopperd kunnen worden. Als het te stil is, zeg ik, ‘laat wat van je horen,’ want nu kunnen we er nog wat aan doen. Als je niets hoort, kan het ongemak te laat boven tafel komen en kunnen de consequenties groot,” zowel in tijd, kwaliteit, geld en niet te vergeten het plezier !!”

“Want uiteindelijk is het streven om zonder bouwfouten een gebouw op te leveren. Acht tot tien procent van de bouwkosten die vaak nog standaard opgaan aan het oplossen van fouten, is een gigantisch bedrag. Dat geld had ook besteedt kunnen worden aan betere kwaliteit (het comfort of het verbeteren van de energieprestatie), of gewoon hetzelfde product goedkoper kunnen realiseren We zijn een relatief kleine partij maar we zijn wel in staat mensen te overtuigen van het nut van een geïntegreerde werkwijze.”

Menselijke factor bepaalt het succes

Veel stak Bonekamp op van professor Martin Fischer van de afdeling Civiele Techniek en Milieutechniek van Stanford University. Een bevlogen voorstander van geïntegreerd werken en het gebruik van een Bouw Informatie Model. “Het Bouw Informatie Model is een krachtig hulpmiddel. Maar het blijft in basis een mooie gereedschapskist. Het is de menselijke factor die mede het succes bepaalt in het bouwproces. De goede samenwerking die zo belangrijk is. En daar kunnen nog enorme stappen gezet worden. De techniek, de software is niet de remmende factor. Het Bouw Informatie Model faciliteert de beste manier voor samenwerken in de bouw op dit vlak. We zetten de kracht van de computer in op plekken waar dat nodig is. Maar het blijft de mens die communiceert, de verbindingen legt en het overzicht behoudt.”

Nieuwe generatie vertrouwd met BIM software

Bonekamp is positief. “Steeds vaker zullen we bouwprojecten georganiseerd zien worden rond het Bouw Informatie Model. In andere landen is het voor overheidsopdrachten en opdrachten boven een bepaalde bouwsom al een verplichting. Ik zie dat in Nederland ook gebeuren.”

Bouw Informatie Model

Als gecommitteerde bij de examenklassen van twee bouwopleidingen, ziet hij een nieuwe generatie opkomen die al heel vertrouwd is met BIM-software. “We hebben onze stageplekken daarom uitgebreid met naast hbo- ook plekken voor mbo leerlingen. Hun werkveld is praktisch en licht ook dicht tegen de uitvoering aan. Deze jongens en meisjes staan aan het begin geintegreerd werken te ervaren. Dat ondersteunen we graag.”

Vibes Building Engineers heeft inmiddels veel ervaring in een breed scala aan bouwprojecten. Van musea, woningbouw tot scholen. Het bureau kent ondanks dat een platte organisatiestructuur. Bij ons geen receptionisten of telefonisten. Projectleiders zijn toegankelijk en verantwoordelijk voor alle aspecten binnen hun project. Van organiseren en meewerken in het Bouw Informatie Model tot de facturatie aan toe. En dat schept betrokkenheid en vertrouwen. Ik ben vooral faciliterend bezig om ieder in zijn kracht te zetten. We werken met ons bureau aan een toekomst waarin integrale projectsamenwerking tot het beste resultaat leidt.”

“Onze ervaring groeit. Als je de gereedschapskist bekijkt, komt er steeds meer bij. We besteden veel aandacht aan scholing en het is bijzonder te zien hoeveel een mens kan leren. Ik had bijvoorbeeld niet gedacht dat je naast bouwkundig engineer ook in staat bent om het installatie technisch 3Dmodel te maken voor de  installateurs, maar we doen het  nu wel. De ambitie bij de medewerkers om het te leren en met plezier dat in de praktijk brengenis een prachtige ontwikkeling.”

“We zijn er natuurlijk nog lang niet. Er is nog een hoop uit te vinden en te verbeteren. En ook wij doen projecten die nodig zijn om de kachel brandend te houden. Maar als relatief klein bureau kunnen we toch regelmatig het signaal geven dat het anders kan in de bouw. Dat maakt ons werk zo prachtig.”

 

Door: BIMregister

 

#replace title#