Nieuwveenseweg, 2421 LB Nieuwkoop, Nederland
Zuid-Holland
Aannemer
3D, 4D , 5D , BIM protocollen, Model checking, Projectmanagement, Virtual Reality, Visualisatie
BIM basis ILS, ISO 9001, SBB Leerbedrijf, VCA

Dit is mijn Premium bedrijf

Contact opnemen

Samen iets moois neerzetten! Bij Vink Bouw brengen we de beste partijen samen om gezamenlijk van niets iets te maken. Want dat is uiteindelijk waar het om draait bij bouwen: je maakt van niets iets. Iets wat er zo honderd jaar staat. Een gebouw om trots op te zijn, dat je samen hebt neergezet.

Ondernemende bouwer
We bouwen in opdracht, maar steeds vaker ontwikkelen en bouwen we ook zelf. Of we werken bijvoorbeeld samen met particulieren in een zelfbouwgroep, het zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). We dragen risico en nemen verantwoordelijkheid. Daarom noemen we onszelf liever ondernemend bouwer in plaats van aannemer.

Partners
De partijen die we inschakelen bij het bouwproces noemen we trouwens geen onderaannemer of adviseurs, maar dat zijn onze partners. Zo zien we ze ook: partners die we kunnen vertrouwen, waar we een langdurige relatie mee opbouwen en waar we iedere keer weer iets moois mee neerzetten. Met als doel een soepel bouwproces voor alle stakeholders en het verhogen van de kwaliteit van de door ons gerealiseerde gebouwen. We zien dit als onderdeel van lekker werken met een fijne samenwerking op de werkvloer.

Opleiden
Onze vaklieden, de mensen op de bouwplaats, dragen hun kennis en ervaring over aan de volgende generatie. Op kantoor leren we studenten van mbo, hbo en universiteit ons prachtige vak en zij helpen ons door hun expertise op andere vlakken. 

Vaak blijven ze na hun stage bij ons werken. We koesteren talent en naast ruimte en verantwoordelijkheid is er ook veel aandacht voor coaching, training en opleiding. Zo bouwen we een duurzame relatie op met onze mensen.

Op elkaar bouwen
Bij Vink Bouw investeren we in langdurige samenwerkingen met partners waar we op kunnen bouwen. En bouwen doen we echt samen. Alle betrokkenen in het proces denken proactief mee, we helpen elkaar om oplossingen te vinden en nemen onze verantwoordelijkheid. En dit zien we uiteraard terug op de bouwplaats. Een fijne samenwerking en goede afstemming tussen de partijen, ook bij onze partners onderling. Dit resulteert in meer werkplezier op de bouw en uiteindelijk een hogere kwaliteit van onze projecten.

Het brede team
Bij Vink Bouw werken we op ónze manier. We splitsen het proces niet op in een apart team voor ieder deel van het proces. In plaats daarvan werken we met een breed team: iedereen die bij het proces betrokken is, is onderdeel van het brede team. Daardoor zijn er geen overdrachten nodig, maken we minder fouten, leren we van elkaar en wordt er nooit iets ‘over de schutting gegooid’.

Digitaal bouwen (BIM) en innoveren
Zo benaderen we ook de digitale manier van bouwen met BIM. BIM staat voor Bouw Informatie Model of ook wel Building information Model, een digitaal model opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld en waarin allerlei partijen samenwerken. De afstemming en samenwerking tussen ontwerp en productie is voor ons een centraal onderwerp. Het adopteren van BIM is een enorme uitdaging, elke dag doen we ervaring op binnen projecten, die ons vervolgens weer helpen te verbeteren. Die kennis delen we met onze partners, zodat we met elkaar voor betere kwaliteit kunnen zorgen.

Als partner van de BIM Basis ILS (Informatieleveringsspecifiatie) streven we ernaar om uniform te werken in de bouwsector, dit is terug te zien in onze werkwijze. We streven naar eenduidigheid en herkennning richting onze partners met als einddoel een mooi product. Een product dat in het voortraject afgestemd en getoetst is, en klaar is voor productie. Door de hulp van nieuwe communicatiemiddelen zorgen we dat de bouw soepel verloopt.

Onze werkwijze
Voor nieuwe innovaties gaan we op zoek naar verschillende ambassadeurs binnen de organisatie, zodat er meerdere medewerkers door het hele bedrijf enthousiast worden over het idee. Als wij zelf niet over de juiste kennis of kunde beschikken, gaan we op zoek naar de juiste partners. Samen vormen we een kopgroep die stap voor stap door nieuwe ontwikkelingen gaan. Door samen te werken en het toe te passen in de projecten komen we verder. Nieuwe innovaties worden getest voordat ze bedrijfsbreed worden ingezet, zo zorgen we voor een gezonde adoptie.

“BIMmen is geen kant-en-klaar bouwpakket. Fouten maken mag en hoort er zelfs bij, als je er maar van leert."

~ Probeer steeds iets nieuws, met andere mensen, zodat de hele organisatie bijdraagt aan en meegenomen wordt in innovatie. ~

#replace title#