Datum nieuws
22 maart 2023
Categorie BIM nieuws
Automatisering, Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM software, Parametrisch
Contact opnemen

“Met slimme technologie verkorten we de voorlopig ontwerpfase van 10 tot 12 maanden naar 4 tot 6 weken”

Door middel van slimme technologie betere, duurzamere projecten ontwikkelen en zo de waarde van de vastgoed- en bouwsector verhogen: dat is het doel van OMRT. Andreja Andrejevic, oprichter, CTO en Creative Director OMRT: “Wij begrijpen design, engineering en hebben een passie voor technologie en innovatie. Dit vertalen we in digitale oplossingen waarmee we de bouwsector wakker schudden.”

Andreja Andrejevic, oprichter, CTO en Creative Director OMRT: “Tijdens mijn opleiding onderzocht ik de mogelijkheid om door middel van een raamwerk in één keer duizenden analyses voor gebouwontwerp te kunnen uitvoeren. Met dit product wilde ik na mijn afstuderen verder aan de slag. Samen met Jasper Spiegeler als businesspartner startten we op 1 mei 2018 OMRT. Hierbij richt Jasper zich als CEO op de businesskant van het bedrijf, waar ik me als creatief techneut bezighoud met de inhoud. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder. We hebben een team van zo’n vijfenveertig mensen en waren betrokken bij circa 230 projecten, waarvan we het merendeel in de laatste anderhalf jaar uitvoerden. OMRT gaat als een speer!”

Parametrisch ontwerpen

OMRT is een digitaal ontwerpplatform gebaseerd op twee technologieën. “Ten eerste helpen we onze klanten om automatisch ontwerpen te genereren”, vertelt Andreja. “We gaan steeds meer toe naar ontwerpautomatisering, waarbij je niet langer aan een architect vraagt om een idee te tekenen, maar op basis van randvoorwaarden de computer laat berekenen welke oplossingen hierbinnen logisch zijn. Verschillende ontwikkelaars benaderen ons over kavels waarvoor een plan ligt wat niet haalbaar is, met de vraag of wij in twee tot drie weken kunnen zorgen voor een plan dat wél haalbaar is. Wij gebruiken parametrisch ontwerpen om vervolgens niet één, maar alle mogelijke opties op die kavels te genereren. Een data geïnformeerde manier van werken waardoor je zeker weet dat een optie de beste mogelijk is, omdat je simpelweg alle mogelijke variaties hebt bekeken.”

Technologie

Daarnaast maakt OMRT het mogelijk om al vroeg in trajecten te kijken hoe haalbaar een plan is, in het kader van kosten versus opbrengsten. Andreja: “Hierbij kijken we niet alleen naar de financiële haalbaarheid naar een project, maar ook naar de impacthaalbaarheid. Deze is net zo belangrijk als de financiële haalbaarheid, maar er wordt niet altijd op voorhand mee gerekend omdat de juiste tooling hiervoor ontbreekt. Wij bieden deze mogelijkheid wel, zodat je een plan krijgt dat écht op alle vlakken haalbaar is.”

Bij het genereren van ontwerpen is de analysetechnologie van OMRT in staat om direct uit te rekenen of een plan voldoet aan de eisen op het gebied van bijvoorbeeld geluid-, wind-, schaduwhinder, daglichtintrede, energieverbruik, materiaalverbruik, enzovoorts. “We willen toe naar een prestatiegericht ontwerp. Nu is het vaak zo dat een gebouw wordt ontworpen, er vervolgens wordt gekeken naar de prestaties op het gebied van daglicht, energie, enzovoorts, en het ontwerp vervolgens wordt aangepast om hieraan te voldoen. Bij prestatiegericht ontwerpen nemen wij de prestaties als basis om ontwerp te genereren. Zij zijn tenslotte de kern van hoe een ontwerp gaat functioneren.”

“Met onze slimme technologie kunnen we de doorlooptijd van de voorlopig ontwerpfase binnen een ontwerpteam verkorten van 10 tot 12 maanden naar 4 tot 6 weken. Een significant verschil!”

Vastgoed markt

Andreja vervolgt: “Ons streven is om ervoor te zorgen dat de Nederlandse vastgoedmarkt veel meer aan de voorkant gaat ontwerpen en ontwikkelen. Parametrisch ontwerpen is intelligenter, efficiënter en veel minder tijdrovend dan de huidige manier van werken. Niet voor niets heeft iedereen het erover. Wanneer het gaat over parametrisch ontwerpen in de ontwerpfase, kan OMRT deze verandering bewerkstelligen. Nu ons product live is en draait, willen we niet alleen gaan uitbreiden in Nederland, maar ook in Zuid-Duitsland en Noord-Amerika. Hiermee gaan we vanaf 2024 aan de slag.”

Registratie in het BIMregister

“Met de registratie van OMRT in het BIMregister willen we een extra versnelling geven aan de bekendheid gezien de innovaties waar wij vanuit OMRT mee bezig zijn. De kennisdeling via onder andere de BIM Onderwijsdag en zowel het contact met het bedrijfsleven als het onderwijs is voor ons ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn wij hard groeiende en hebben wij een aantal vacatures openstaan. Dus heb je interesse neem zeker een kijkje bij onze vacatures. Je kunt contact opnemen via het formulier op deze pagina", aldus Andreja.

#replace title#