Met behulp van BIM optimaal aansluiten bij de vraag van de klant

Datum nieuws
22 juni 2023
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM visie, ERP
Contact opnemen

Van de prefab elementen tot intelligente modellen. BIM speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van zowel de ontwerp- als constructieve vraagstukken. VeriCon biedt constructief advies bij bouwkundige en civieltechnische constructies en zorgt voor de bouwtechnische engineering voor gebouwen. BIM-regisseur Femke Eijkemans zet met BIM optimaal in bij het contact met de klant, de engineering en de interne communicatie.

VeriCon werkt projecten integraal uit, zowel bouwkundig als constructief in een intelligent 3D BIM-model. Hierdoor ontstaat er geen verlies in communicatie en bereiken we volledige afstemming tussen de disciplines. Dit leidt tot een reductie van tijd voor de complete uitwerking en een sneller traject bij aanpassingen.

Door te werken met geavanceerde reken- en modelleersoftware, is VeriCon in staat om heldere constructieve gegevens veel verder uit te werken dan voor een constructeur, voor de eigen automatiseringsafdeling en software ontwikkeling traditioneel gebruikelijk is. Eijkemans: “Op deze manier integreren we onze werkzaamheden met werk voorbereidende taken en zijn we zelfs in staat om vanuit onze 3D-modellen, koppelingen te maken met ERP-systemen en productiefaciliteiten bij bouwpartners. Zij kunnen daarmee hun randvoorwaarden monitoren, bouwkosten calculeren en hulp van onderaannemers beter inkopen en aansturen.”

Binnen prefabbeton heeft het bedrijf expertise op het gebied van schoonwerk, systeemvloeren, casco’s grondgebonden woningbouw en fundering. Andere kennisvelden zijn houtskeletbouw, staal en natuursteen.

Aanhaken op elk niveau

“Het mooist zijn de projecten waarin we voor de aannemer integraal hun projecten uitwerken. Zowel bouwkundig als constructief in een intelligent 3D BIM-model. Er zijn een vijftal niveaus, geënt op de marktconforme standaarden, waarop we kunnen aanhaken waarvan er één standaard voor klant specifieke communicatie. Aan de voorkant, bij contractvorming, kijken we welke vraag de klant heeft. Op het gebied van productie en het aansturen van machines, is er vanuit de markt nog weinig vraag naar de inzet van BIM, maar zodra het gaat om bouwprojecten zoeken we naar een optimale BIM omgeving met als hoogste niveau de integrale projecten.”

“Klanten vragen ons ook om te helpen hun BIM niveau te helpen verhogen. Daarin zoeken we het optimale dat in een organisatie mogelijk is. Een hoge BIM uitvraag aan de voorkant, kunnen we realiseren. Maar als de werkvoorbereiding het niet oppakt of het proces niet aansluit bij BIM, door bijvoorbeeld ontwerpwijzigingen nog in een laat stadium van het voortbrengingsproces door te voeren, dan bekijken we andere mogelijkheden en sturen we meer op modelniveau of kijken we hoe we het software technisch kunnen helpen oplossen. We nemen de tijd om het één en ander toe te lichten zodat het bouwproces optimaal ondersteund wordt.”

Binnen Vericon speelt BIM een belangrijke rol. “Niet alleen bij de bouwprocessen die we voorbereiden, ook bij de interne communicatie rond een project. Daarvoor werken we met BIM Collab als ondersteunende software tool. Onze interne processen zijn zo ingericht dat ze aansluiten bij de BIM gedachte.”

“Ik zorg binnen Vericon voor het stroomlijnen en optimaliseren van onze werkwijze. Bijvoorbeeld door aan de voorkant te zorgen voor goede vragenlijsten en heldere afspraken te maken met de klant. Deze afspraken worden vastgelegd in het project specifieke BIM uitvoeringsplan. Door vooraf de juiste gegevens goed vast te leggen in levels en stramienen, weten alle partijen wat er van het proces verwacht kan worden.”

BIMregister: informatie delen

“We gaan graag de samenwerking aan met partners binnen BIMregister. We zijn daarbij ook benieuwd naar de koppeling met bedrijven en het onderwijs. Mijn ervaring is dat bedrijven die met BIM bezig zijn veel kennis willen delen. We zitten met aannemers om tafel om standaarden af te spreken. Zo zitten we in een werkgroep die onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen op de bouwplaats uniforme taakgerichte tekeningen ter beschikking hebben. Bedrijven kunnen door samen te werken van elkaar de vruchten plukken.”

“BIM mogelijkheden verbreden zich elke dag. Zo verwacht ik dat het een steeds grotere rol gaat spelen in de beheer- en onderhoudsfase. Er zullen meer eisen komen aan de achterkant van het proces. En dat heeft voor ons weer gevolgen bij de uitvraag en de gegevens die wij aan het begin van het proces er in stoppen. Ook op het gebied van duurzaamheid verwacht ik dat het BIM model een grote rol gaat spelen. We zijn nog steeds niet uitgeleerd. BIM blijft een vakgebied vol innovatie.”

#replace title#