Datum nieuws
9 februari 2021
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM visie, GIS
Contact opnemen

Wie weet zit je al heel diep in BIM, weet je veel van Geo-informatie, maar misschien ook niet. We nemen je mee in de wereld waar BIM en Geo elkaar ontmoeten: GeoBIM. Het vak, onze kennis en vaardigheden, zijn van toegevoegde waarde voor iedereen die iets in onze dagelijkse omgeving, onze reële wereld, bouwt of beheert.

Wie nog nooit van GeoBIM gehoord heeft zal denken dat het een nieuwe term is, maar dat is niet zo. We willen de term en het werkveld breder bekend maken en ondersteunen de meerwaarde die GeoBIM biedt. Niet toevallig was 2020 het jaar dat Esri Inc, de grootste GIS leverancier ter wereld, lid werd van buildingSMART. buildingSMART de organisatie die de (openBIM) IFC standaard heeft bedacht en onderhoudt.

Wat is nou GeoBIM?

In heel simpele termen is GeoBIM zowel Geo als BIM; je kan ook zeggen: technologie en processen op het snijvlak van Geo en BIM en in veel gevallen het koppelen van Geo-informatie en BIM.  Misschien het gebruik van BIM-type data in GIS of het gebruik van Geo-informatie in bouwprocessen. Desnoods, wat verder vooruit gedacht, het integreren van bouwen en beheren.

Op zich is dat niets nieuws voor BIMmers – jullie zijn dagelijks bezig met het ontwerpen van gebouwen, wegen, riolering, bruggen, transformatorstations en 5G antennemasten. Jullie denken na over 4D, 5D, 6D - 8D en het operationele gebruik en beheer van de gebouwde assets. Een goede zaak! Want daarin ontmoeten jullie Geo-informatie in GIS systemen die al 40 jaar allerlei typen asset data beheren.

BIM en Geo hebben elkaar veel te bieden. Met BIM kan iedereen zijn ontwerpen op elkaar aanpassen of weten wat de laatste versie van een model is of zien wie wat heeft uitgevoerd en nog moet doen. Allemaal economisch essentieel en op een detailniveau waar de Geo wereld niet aan kan tippen. BIM is vooral gericht op het gebied van het project. Meer en meer wordt informatie uit de omgeving van een project belangrijker. Het is bijvoorbeeld handig om te weten wat aanrijroutes of gunstige locaties voor opslag van materialen zijn of hoe de schaduw van het ontworpen gebouw over bestaande bebouwing valt. Waarschijnlijk bestaat er ook een groeiende vraag vanuit opdrachtgevers om projectdata op te leveren in geografische coördinaten. Tenslotte ligt alles ergens op of onder het aardoppervlak. Geo sluipt langzamerhand jullie vak in.

Maar er is ook een andere wereld. De GISsers, Geo-mensen, of misschien de asset managers – jullie core business is het beheer van objecten (het areaal) dat zich overal in een voorziening gebied bevindt. Heel lang was het beheer van gebouwen of kunstwerken een aparte wereld van documentkasten of pdf stapels. De GIS software kon daar niks mee of het was heel duur om een koppeling met een document management systeem te realiseren. De realiteit is dat er steeds meer 3D data (onder andere BIM-data) beschikbaar komt waar jullie goed gebruik van kunnen maken in operationele processen. Weten welke data er is en wat je mag verwachten van BIM data binnen jullie vakdiscipline wordt steeds belangrijker. Kennis van BIM wordt daardoor steeds noodzakelijker.

Geo en GeoBIM

Om te begrijpen waar BIM en Geo elkaar ontmoeten duiken we kort in de historie. Terwijl binnen de bouw- en ontwerpwereld CAD technieken evolueerden tot BIM met processen en standaarden, speelde zich in de Geo wereld ook een ontwikkeling in digitalisering af.

De ontwikkeling van de digitale kaarten is in de tijd gelijk op gegaan met CAD en digitale bouwtekeningen. Echter met de acceptatie van techniek in relatie tot standaarden is de wereld van Geo-informatie een stuk verder dan in de wereld van BIM.

Er is een grote hoeveelheid standaarden en geo-data publiekelijk beschikbaar. De overheid heeft hierin een grote rol gespeeld door standaarden verplicht te stellen en wetgeving te maken op het gebruik en beheer hiervan. De acceptatie groeide hierdoor in rap tempo. De wet WIBON met het KLIC-proces is misschien het meest bekende voorbeeld.

Een belangrijke stap vooruit in het ter beschikking stellen van publiekelijke Geo-data is genomen door het bedrijf SpotInfo. Zij combineren 260 verschillende, publiek beschikbare datasets in één beeld op een geconstrueerde 3D ondergrond. Je ziet GeoBIM al aan komen.

Bron: spotinfo.nl

De ontwikkeling van Geo en BIM heeft vooral parallel plaats gevonden. BIM richtte zich initieel met name op het ontwerp- en realisatietraject van bouwwerken en Geo in die omgeving meer op het beheer van assets. Dit heeft geleid tot twee werelden die elkaar niet zomaar begrijpen. In de praktijk van het aanbesteden en beheren van assets kost dat natuurlijk tijd en geld. Veel geld soms.

Op kleine schaal werd ingezien dat de twee werelden van elkaar konden profiteren. Langzaam groeiden ze naar elkaar toe door het delen van kennis en betere softwaretechnologie. Het eerste GeoBIM congres vond al plaats in 2014, in Amsterdam en in Dubai. GeoBIM was op weg met de ‘early adopters’ uit de CAD- en Geo Wereld.

GeoBIM is de term die de twee werelden met elkaar verbindt, het maakt BIMmers bewust van het voordeel dat Geo-data in hun proces biedt en het daagt de GISsers uit om de BIM-drempel over te stappen. Procesmatig, organisatorisch en technologisch. GeoBIM is niet zo maar een combinatie van twee technieken. Het zijn twee delen van het totale proces van bouwen en beheren. Bruikbaar in de hele ‘Asset Life Cycle’. Aardig is de invalshoek van detail en context tussen Geo en BIM:


Courtesy Imagem

GeoBIM software

Inmiddels zijn er al veel voorbeelden met combinaties van Geo en BIM. Als je op de hoogte wil blijven bezoek dan regelmatig via het GeoBIMexperts bedrijfsprofiel in het BIMregister informatie over ons, zoals onze website: www.geobimexperts.nl, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIN. We organiseren ook regelmatig kennissessies en techno tracks waar bestaande GeoBIM oplossingen uit de markt aan bod komen. Afgelopen januari zijn bijvoorbeeld de leveranciers Supermap, Trimble en Hexagon/Imagem langs geweest. Een volgende keer zullen Esri en Autodesk presenteren. Hieronder een paar voorbeelden van GeoBIM software en projecten uit onze laatste webinar. Ook terug te zien via onze site.

             
Courtesy Hawar IT / Schiphol / Supermap                               

GeoBIM Standaarden

Als je de werelden van Geo en BIM aan elkaar knoopt, of ook wel de wereld van asset management (beheren) en planning-design (bouwen), ontkom je niet aan samenwerken op dat snijvlak. Er is onder andere kennis en “know how” nodig op gebied van cultuur, applicaties, software- en data-architectuur.

Omdat de wereld complex is en veel soorten makers en gebruikers kent, is het verstandig afspraken te maken waar iedereen zich tijdens deze samenwerking aan houdt. Dat is de wereld van de standaarden en normen.

In de Geo en BIM wereld wemelt het van de standaarden. Sommige zijn in een land verplicht, zoals BS1192 in het VK. Anderen, zoals de NLCS in Nederland, worden gebruikt op basis van vrijwilligheid. Het overzicht is te groot om in deze blog samen te vatten. Meer daarover graag meer in de volgende BIMregister blog van GeoBIMexperts.

Digital Twin

Eh … Digital Twin, wat is dat dan? Digital City, 3D City Model, heeft dat er iets mee te maken?

Begrijpelijke vragen, want: ‘what’s in a name’. Tipje van de sluier: Ja hoor, 3D City Modellen zijn ook een soort GeoBIM en als je wilt is een 3D City Model de basis voor een Digital Twin.


Bron: virtual city systems / Berlijn

Begrippen, methodes, software, standaarden, data: Er is heel veel beschikbaar op het gebied van GeoBIM. Na het lezen van deze blog en wat rondspeuren zal één ding duidelijk zijn: GeoBIM is here!

En zie je door de bomen het bos niet meer zijn wij er om je op weg te helpen.

 

Door: GeoBIMexperts - John Joosten

 

#replace title#