Datum nieuws
5 april 2023
Categorie BIM nieuws
Aannemer
Vaardigheden BIM nieuws
3D , 4D , 5D , BIM visie, Parametrisch
Contact opnemen

Bij Heembouw zijn we al jaren gewend om al onze projecten in BIM uit te werken. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om met onze partners en leveranciers te “Bimmen”. In de realisatiefase loopt dit probleemloos, en in het voortraject kan het beter.

Herkenbaar? BIM modellen die pas gevuld worden in de realisatiefase? Bij Heembouw gaan we daarom aan de slag in het thema “Denken in Modellen”! Onze focus ligt het komende jaar op de verbetering van de modelkwaliteit, de verdieping van kennis over modellen door de gehele organisatie en de intensivering van de samenwerking met onze strategische partners op BIM gebied. Met de focus op het voortraject. Zodat we vanaf de start van een project gebruik maken van het BIM model en de data die daarin bij elkaar komt.

Gebruik Bouw Informatie Model als informatiebron!

We sturen in de bouw op BIM. Met name als informatiebron. Een goed opgebouwd model bevat namelijk een schat aan informatie, die voor heel veel partijen interessant is. Allereerst voor de bouw zelf, maar ook voor het beheer van het gebouw, na de oplevering. We hebben te maken met veel regelgeving waar we aan moeten voldoen. Door juist gebruik van parameters in de IFC modellen en deze data gecontroleerd te beheren, kunnen we alle gewenste informatie uit de IFC modellen halen.

De kennisopbouw in het BIM model, start al in het voortraject. In deze fase is veel informatie nog niet 100% bekend. Daarom wordt nogal eens teruggegrepen op 2D tekeningen, die heen en weer worden gestuurd. Dit kost niet alleen veel tijd, maar zorgt er ook voor dat informatie niet of niet op de juiste wijze in het BIM model komt. Daar willen we verandering in brengen en leggen dit jaar de focus in het voortraject op een betere opbouw van het model. Bij onszelf en onze partners.

Tenslotte is dit de basisinformatie van waaruit we bouwen. Hoe hoger de kwaliteit van de modellen, des te beter het gebruik van de modellen tijdens de levensduur van het gebouw voor het beheer. Maar ook  daarna. Want als we gaan slopen, dan oogsten we materiaal uit het gebouw, dat kan worden hergebruikt. Dus hoe beter dit gedocumenteerd is, des te beter kunnen we de restwaarde van het gebouw inschatten.

Waarom deze focus op de opbouw van het Bouw Informatie Model?

Naast het datagebruik tijdens de realisatie van het project, kunnen we dezelfde data ook gebruiken, om parametrisch te ontwerpen. Bij Heembouw zijn we volop bezig met deze nieuwe manier van ontwerpen, waarbij de computer ontwerpoplossingen genereert op basis van data en ontwerpregels (scripts). We geven de computer parameters mee, waarbinnen we bijvoorbeeld een kavelstudie willen zien. Hierbij kun je denken aan het opgeven van de kaveloppervlakte, de gewenste bouwhoogte, het aantal stellingen en bijvoorbeeld het aantal mensen wat in de kantoren komt te werken. Voeg daar de locatie specifieke uitgangspunten aan toe en de computer kan diverse varianten uitrekenen (en dus schetsen). Dit kan de computer veel nauwkeuriger en sneller dan ons brein.

Het mooie hiervan is dat we dus niet steeds opnieuw het wiel uit hoeven te vinden, we hebben de beste varianten al meegegeven aan de computer. Met deze output kunnen we samen met de klant beoordelen welke variant uiteindelijk het beste uit de bus (computer) komt.
Deze variant kunnen we dan verder uitwerken.

Parametrisch ontwerpen dus!

Zoals ik al zei, dit werkt alleen wanneer we met elkaar identieke data hergebruiken. In onze samenwerking met Heembouw Architecten en onze strategische partners ligt de focus dit jaar dan ook op eenduidigheid van modellen. Waarbij we eenduidige afspraken maken over de manier waarop we informatie toevoegen aan het model. Informatie die goed is en gecontroleerd is.  Een ontwerp- en bouwproces doorloopt een aantal fasen; per fase wordt er meer data toegevoegd. Van grof naar fijn. Van Duplo naar Technisch Lego.

Dit leggen we met elkaar vast onder de noemer: Denken in Modellen.

Wanneer wij vanuit hetzelfde model denken en werken, begrijpen we veel beter welke informatie in welke parameter ingevoerd moet worden en dus ook uitgelezen kan worden. Het allerbelangrijkste is af te pellen welke informatie een ieder nodig heeft voor het uitvoeren van zijn rol. Dit is in de prijsvormingsfase echt andere informatie dan tijdens de uitvoering van een project. Goed om dit met elkaar te documenteren en vast te leggen, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt aan data in welke fase en waar deze data voor gebruikt wordt.

Een belangrijke stap hierin is het onderkennen van de zogenoemde “niet- bimmers” in de projectorganisatie. Juist voor deze groep is het van belang om inzichtelijk te maken dat BIM ook handig is voor hun rol (denk hierbij aan de verschillende stakeholders, zoals projectleiders, procesmanagers, etc.). Wanneer we met elkaar gaan sturen op de bewaking van de BIM data in modellen in plaats van op tekeningen, hebben we een enorme winst te pakken.  

Het klinkt allemaal heel logisch, maar we zien toch ook dat we de afgelopen periode vooral bezig zijn geweest met de geometrie, het clashvrij maken van IFC modellen. Nu is de tijd rijp om verder te pakken en de juiste informatie op het juiste moment te koppelen.

Als ontwerpende bouwers hebben we alles in één huis om met elkaar deze stappen te maken. Mooie ontwikkelingen!

In een volgende blog deel ik graag de voortgang en de uitdagingen van onze stappen die we maken.

 

Yvonne Hoogenboom

BIM Engineer

#replace title#