Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg, Nederland
Noord-Holland
Ingenieursbureau
3D
CO2-Prestatieladder (trede 5), ISO 9001, VCA

Dit is mijn Premium bedrijf

Contact opnemen

BodemPlan verzorgt als intern ingenieursbureau ontwerp en engineering voor de bedrijven van Bussola Groep, in elke fase van civieltechnische projecten; van initiatieffase en voorontwerp tot en met uitvoeringsontwerp en as built.

Vanaf de initiatieffase trekt BodemPlan samen op om de wensen en randvoorwaarden volledig in beeld te brengen. BodemPlan ontzorgt met het inventariseren en vervolgens verkrijgen van de benodigde ontwerpgegevens zoals conditionerende onderzoeken en adviezen, om zo inzicht aan voorkant te creëren en daardoor problemen te voorkomen. Dit bestaat uit het inwinnen van open data en het coördineren van benodigde aanvullende onderzoeken (inmetingen, flora en fauna, NGE, milieukundige onderzoeken, bodemgesteldheid, etc.)

BodemPlan verzorgt de afstemming met het bevoegd gezag om het ontwerp hiermee te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij BodemPlan betrekken we de specialistische kennis die aanwezig is binnen de bedrijven van Bussola Groep. De inbreng van deze specifieke kennis en kunde zorgt voor een gedegen engineering én een breed gedragen civiel ontwerp. In het ontwerp draagt BodemPlan zorg voor een optimaal evenwicht tussen aspecten als milieu, klimaat, uitvoerbaarheid, veiligheid, kosten en esthetiek.
 

#replace title#