BIM: een krachtig hulpmiddel in alle levensfasen van een gebouw

Datum nieuws
7 december 2020
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , 6D , BIM visie, Laserscannen
Contact opnemen

Begin met een goed model

Als het Bouw Informatie Model ook wel BIM een goede representatie is van de realiteit en constant voorzien wordt van actuele en relevante input, biedt het alle partijen, die bij de bouw en het beheer van een bouwwerk betrokken zijn, een schat aan informatie. BIMnD stelt zich als doel het BIM optimaal te laten aansluiten op de informatiebehoeftes in de verschillende levensfases van een bouwwerk, waaronder het ontwerp, de bouw en het beheer.

BIMnD is specialist in het digitaliseren van bestaande objecten door middel van laserscanning, 360 graden fotografie en het omzetten van deze gegevens naar 3D BIM modellen in ArchiCAD, Revit of Sketchup formaat. Sander van Herpen, CEO van BIMnD, maakte 15 jaar geleden voor het eerst kennis met de BIM methodiek als sales consultant voor ArchiCAD, Solibri en BIMcollab voor softwareontwikkelaar en leverancier KUBUS. In deze rol maakte hij in 2014 kennis met de 3D inmeet technologie. Samen met de geboorte van zijn dochter gaf hem dit het laatste zetje om zijn eigen bedrijf, gespecialiseerd in bouw- en vastgoeddigitalisatie te starten.

Sander van Herpen - CEO van BIMnD

Optimalisatie BIM modellen

Van Herpen: “Naast het digitaliseren van bestaande objecten helpen wij onze opdrachtgevers met het verrijken, optimaliseren en controleren van de Bouw Informatie Modellen. Zodat deze kunnen worden ingezet voor verschillende toepassingen. Denk hierbij aan het gemakkelijk kunnen extraheren van hoeveelheden en eigenschappen voor een MJOB (Meerjaren Onderhoud Begroting), een NEN 2580 rapport, het berekenen van energieprestaties en het genereren van een materialenpaspoort. En natuurlijk verzorgen wij BIM coördinatie en Clash detectie om de kwaliteit van BIM modellen en afstemming tussen modellen van verschillende disciplines te optimaliseren.”

Aan de voorkant investeren in een goede basis
“Het is de ervaring van onze klanten dat meteen aan het begin van het proces investeren in een goed BIM model (van de bestaande situatie middels het maken van een 3D scan) zich direct terugverdient in de rest van het proces,” vervolgt Van Herpen. “Beslissingen worden dan namelijk genomen op basis van actuele informatie in plaats van informatie gegenereerd vanuit oude tekeningen die vaak niet goed leesbaar, incompleet en niet meer up to date zijn.”

“Deze nauwkeurigheid in het model neem je vervolgens mee door het hele proces. Ook tijdens de bouw zorgen we ervoor dat de uitvoeringsstappen goed gedocumenteerd zijn. We leggen bijvoorbeeld vast waar de leidingen werkelijk liggen voordat de vloer gestort wordt en zorgen ervoor dat die informatie ook in het virtuele model wordt opgenomen.”

“Bij veel renovaties maar ook bij nieuwbouw wordt onze scantechniek ingezet of maakt men gebruik van onze 360 graden fotografie. Zo ontstaat een document dat eerst de architect, dan het bouwbedrijf en de toeleveranciers en tenslotte het beheer en onderhoud voorziet van nauwkeurige en actuele informatie.”

Duurzaam met BIM

Een BIM model kan ook bijdragen aan het berekenen, vastleggen en monitoren van de prestaties van een Bouwwerk. Door de juiste informatie aan het model toe te voegen kan het BIM voor verschillende doeleinden worden ingezet. Van Herpen stipt vier voorbeelden aan:

Minder afval en faalkosten door optimale afstemming en inzicht.
“Een integraal 3D model waarin alle disciplines op elkaar zijn afgestemd en gecontroleerd door middel van onder andere clashdetectie, leidt tot een vermindering aan faalkosten en afval. Door eerst virtueel te bouwen alvorens echt te gaan bouwen kunnen mogelijke problemen van tevoren getackeld worden, in plaats van in het werk;”

Optimalisatie van bouwwerkprestaties middels simulaties
“Van te voren kun je in een goed model al geweldig veel simuleren om zodoende te komen tot de optimale en duurzaamste oplossing. Bijvoorbeeld welke invloed de materiaalkeuze heeft op de duurzame prestaties van een gebouw. Of de keuze voor drie dubbele beglazing wel voldoende effect heeft, of er alternatieven zijn voor de toepassing van beton en zo kun je bijvoorbeeld beslissen een twintig procent duurder materiaal te kiezen dat in de onderhoudsfase vijftig procent goedkoper is en veel langer meegaat. Je kunt zelfs in een simulatie zien of er koudebruggen zijn in de gevel.

Zo is een optimalisatie van de materiaalkeuze en detaillering op duurzaamheid al in een vroeg stadium te maken;”

Digital twin geeft inzicht in de daadwerkelijke prestaties
“Ten derde is het BIM model met de hulp van sensoren en een goede terugkoppeling van beheer en onderhoud in de praktijk te “upgraden” naar een digital twin van het gebouw. Een drager van alle informatie over de prestaties en het gebruik en onderhoud van het gebouw in de praktijk. Waardoor het optimaal kan worden afgestemd op de wensen van de gebruikers en de gebouweigenaar. En kan hieruit lering worden getrokken voor volgende ontwerpen.

Bij het verbeteren van de woningvoorraad in de energietransitie zou bijvoorbeeld informatie over energieverbruik na renovatie opgenomen kunnen worden in het BIM model. Levert de warmtepomp inderdaad de vooraf voorspelde duurzame prestatie? Of zijn er ook andere oplossingen mogelijk om dergelijke woningen naar een hoger plan te trekken.?”

Materialenpaspoort
“En als vierde voorbeeld is het model ook een drager van het materialen paspoort. Met Madaster zijn alle herbruikbare materialen van het gebouw gecategoriseerd en vastgelegd. En in de eindfase is gemakkelijk te overzien welke waarde aan materialen het gebouw vertegenwoordigd. Duurzaam hergebruik gaat altijd boven het toepassen van nieuwe materialen.”

BIM: Specialisme of voor iedereen?

“Je kunt je nu afvragen of de architect, die zijn eerste lijnen op papier zet, wel wil of kan nadenken over al die informatie die zijn ontwerp in het BIM model gaat dragen. Wil hij al nadenken over welke codes en data (moeten) worden toegevoegd aan de getekende elementen. Tot welk niveau is hij verantwoordelijk voor het model?”

“Ten aanzien van 3D modelleren zien we dat Architectenbureaus en bouwbedrijven vaak teveel andere werkzaamheden hebben om zich echt te kunnen bekwamen in het opzetten van goede 3D BIM modellen. Steeds vaker worden deze werkzaamheden uitbesteed aan daarin gespecialiseerde bureaus zoals het onze.”

Inmiddels zijn we, volgens Van Herpen, op een punt gekomen in de ontwikkeling van het Building Information Model waarop de techniek niet meer het obstakel is maar onvoldoende kennis van de mensen die ermee werken de belemmerende factor zal zijn. Het is daarom van groot belang het kennisniveau van mensen die met BIM werken continue op het juiste niveau te brengen.

“We geven workshops en begeleiding aan iedereen die te maken krijgt met BIM en met vragen hierover zit. Onze participatie bij BIMregister is daarom voor ons ook een mogelijkheid om kennis te delen.“


Door: BIMregister
 

#replace title#