Beoordeel en toets je Bouw Informatie Model

Datum nieuws
25 januari 2022
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM software, BIM visie, Bouwbesluit, Projectmanagement, SaaS
Contact opnemen

Het model is het beste hulpmiddel voor de bouw

Een Bimpact toetshulp zorgt ervoor dat uw Bouw Informatie Model (BIM) automatisch getoetst wordt aan de eisen van het bouwbesluit of voldoet aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). ”Deze toets werkt het best als het model actueel is en permanent wordt bijgehouden. Zo kan je realtime beoordelen wat wel en nog niet voldoet: een ´digital twin´ van de werkelijkheid,” zegt Radboud van Hemel, directeur van Bimpact. “Bedrijven die zich hiervan bewust zijn, besparen tijd en geld en hebben dankzij onze tools altijd hun rapportages op orde.”

“De projectdata in het Bouw Informatie Model, is een krachtige bron die in veel gevallen nog niet optimaal wordt gebruikt,” constateert Radboud van Hemel na een rondgang langs veel bouwbedrijven, architectenbureaus en opdrachtgevers. “Het is een zich ontwikkelende informatiebron die gebruikers in staat stelt ontwerp-onzekerheden te minimaliseren en zekerheden te maximaliseren. Voorop lopende bedrijven hebben dit al heel goed in de vingers. Bij anderen gaat nog veel tijd verloren door dingen opnieuw te modelleren of belangrijke informatie niet aan het model toe te voegen. Dat is echt zonde!”

Bimpact helpt bedrijven in hun bewustzijn dat het model leidend is, te vergroten. “Het Bouw Informatie Model is niet de 3D versie van de oude 2D tekeningen van het ontwerp dat moet worden uitgevoerd. Een geactualiseerd model fungeert gedurende het ontwerp en bouwproces als de ‘single source of truth,’ waar je op elk moment de meest actuele informatie uit kan halen. Maar dat betekent wel dat iedereen integraal moet werken en consequent steeds relevante informatie aan het model moet toevoegen. Op het moment dat je een wijziging doorvoert die je niet gelijk documenteert, is het model al los van de werkelijkheid en kunnen fouten worden gemaakt.”


 

BIM integraal workshops

Bimpact organiseert workshops van twee dagdelen die iedereen die met (Revit) modellen werkt helpt dit bewustzijn te vergroten. Van Hemel: “Onze rol is gebruikers bewust maken van integraal BIM’en, ook ten behoeve van Bouwwet- en regelgeving toetsing, waardoor je kwaliteitsverbetering en kostenbesparing kunt realiseren. Met de ontstane inzichten kunnen organisaties hun interne werkmethodiek, of hun betrokkenheid in bouwteams aanpassen. We doen dit omdat wij bedrijven optimaal gebruik willen laten maken van project(BIM)datagebruik mogelijkheden”.

Met Bimpact het adviesproces automatiseren

Bimpact is in 2019 opgericht. Drie aandeelhouders staan aan de basis; Radboud van Hemel, de Nieman Groep en Bureau de Haan. Van Hemel heeft als industrieel ontwerper, met een verleden als strategisch adviseur al een aantal keer met Nieman samengewerkt. Van Hemel: “Bij Nieman stelden ze zich de vraag of delen van hun werk niet te automatiseren zijn. Het traditionele advieswerk bestaat voor een groot deel uit herhalende handelingen zoals het invoeren van gegevens in rekenbladen en het wegen van de waarden. Automatiseren van deze handelingen, zoals vele bedrijven dat doen met hun service aan klanten via de computer, zou veel tijd besparen en interessanter werk opleveren.”

“Bureau de Haan is sterk in informatietechnologie,” zegt Van Hemel over de derde aandeelhouder. “Met hun relatief kleine maar integrale organisatie vormen zij een hechte keten, die op basis van verschillende modelleerpakketten zoals Revit, BIM van ontwerp tot productie voor de bouw in de vingers heeft. Samen besloten we met Bimpact producten te ontwikkelen die het model ingrijpend verrijken met functionaliteit. Maar ook waarmee de ontwerper impact kan maken op de opdrachtgever en de gebouwde omgeving, op basis van hoge kwaliteit modellen.”

Bimpact wil samen met partijen en gebruikers tools ontwikkelen die het ontwerpproces , de toetsing en accreditatie helpen te realiseren in zoveel mogelijk fasen van het bouwproces. “We leggen onszelf daarbij het volgende impactprincipe op: gebruikers werken eenvoudiger, sneller en accurater.”

De eerste Bimpact tools, zijn eenvoudig van opzet, maar de organisatie heeft een uitgebreide begeleiding voor gebruikers klaar staan; “We begeleidden de mensen die er mee willen werken en geven hen een dagopleiding via MS-teams of op locatie. We kunnen samen een trialperiode instellen en tussendoor kun je tal van filmpjes bekijken waarin we uitleggen hoe de toetshulpen werken.”

“De applicatie wordt vooralsnog in Revit ontwerpsoftware ontwikkelt, maar Bimpact is ook in contact met andere grote softwarespelers omdat het voor alle ontwerpers een interessante tool is, ook niet Revit gebruikers. Daarom kijken we ook naar oplossingen om interoperabiliteit te borgen, bijvoorbeeld via openBIM zoals IFC.

Toetshulpen

De BOUWBESLUIT-toetshulp controleert realtime of je model voldoet aan alle onderdelen van het bouwbesluit, waarvan er vier volledig geautomatiseerd beoordeeld/getoetst worden. De MPG-toetshulp helpt om het model realtime en gevalideerd te toetsen met de Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken op basis van NMD-data. Deze eerste twee toetshulpen van Bimpact vinden nu hun weg naar de markt waar ze met veel enthousiasme worden toegepast. “De toetshulpen zijn de geautomatiseerde versies van grote delen van het werk dat een ingenieursbureau uitvoert voor dit soort werkzaamheden inclusief rapportages,” zegt Van Hemel. “De toetshulpen ondersteunen de werkzaamheden van alle betrokkenen tijdens ontwerp, werkvoorbereiding, realisatie en Wkb-dossiervorming, met of zonder de betrokkenheid van een gecontracteerde Adviseur”.

Een realtime validatie met behulp van de MPG-toetshulp
 

Komt er voldoende daglicht in de door mij ontworpen woonruimte? Voldoe ik aan de eisen voor ventilatie? Met de BOUWBESLUIT-toetshulp kun je al in een vroeg stadium in het ontwerpmodel, met een druk op de knop toetsen of het ontwerp aan de Bouwbesluit eisen voldoet. De berekeningen zijn geautomatiseerd en gevisualiseerd. De toetshulp rekent veel waarden zelf uit, andere voer je handmatig in, via pop-up formulieren.

“Kenners van de systematiek van het Bouwbesluit zullen de aanpak herkennen,” zegt directeur Radboud van Hemel. “In onze user interface zie je de mappenstructuur van het Bouwbesluit terugkomen; de aansturingstabel van afdeling, artikel en lid; daardoor ontstaat een ontwerp specifieke checklist om volledig langs te lopen, super handig”. Ook kun je de Bouwbesluit-wetteksten opvragen en relevante Verbeeldingen van het Bouwbesluit raadplegen; specifiek op het onderwerp waar je op dat moment aan werkt; ‘echt een digitale kennis -en toepassingsoplossing’. Maar bovenal zijn onze oplossingen een gebruiksvriendelijk en logisch hulpmiddel dat met duidelijke kleurindicaties aangeeft of je aan de eis voldoet.”

“Een zelfde automatisering van het toets-werk van experts is mogelijk voor het bepalen van de Milieuprestatie Gebouwen. De MPG-toetshulp gebruikt de geometrie- en de elementen van het Projectmodel en berekent de MPG-prestatie op basis van de toegekende Materiaalkaarten uit de  Nationale Milieu Database (NMD). Door deze informatie toe te voegen aan je ontwerp, bewaak je de prestatie van wat er straks daadwerkelijk gebouwd wordt. Onze applicatie helpt de gebruiker bij het zoeken en vaststellen van toe te passen materialen in het beoogde bouwwerk, zodat de aannemer en de maakindustrie weten welke prestaties van het aan te leveren bouwdeel of product wordt verwacht.”

“Als het ontwerp voldoet exporteer je de volledige MPG-prestatie in een PDF-rapportage. De volledigheid van de rapportage bepaal je zelf door uit exportvarianten te kiezen; van samenvatting tot volledig rapport. Door onze releases en dagelijkse datasynchronisatie met de NMD-database, zorgt het programma er altijd voor dat je actueel en accuraat werkt”.

Van Hemel: “Het Bouw Informatie Model kun je dus veel meer voor je laten doen dan nu al het geval is. Met de juiste input op de juiste tijd, ondersteunt het model het ontwerpproces en de andere bouwfasen optimaal. En genereer je geaccrediteerde documenten wanneer die vereist worden op basis van actuele informatie. Bimpact helpt u graag uw impact te vergroten door het proces beter in de vingers te krijgen en slimme tools toe te voegen aan het model. Neem contact op en laten we een afspraak maken!”

Daglicht controle met de Bouwbesluit - toetshulp


Bron: BIMregister