Sophialaan 38, 1075 BS Amsterdam, Nederland
Noord-Holland
Automatisering, Softwareleverancier
SaaS
Niet gecertificeerd

Dit is mijn Premium bedrijf

Contact opnemen

ZXY Cloud

ZXY Cloud biedt een open source oplossing voor het beheersbaar maken van de groeiende hoeveelheid data die gegenereerd wordt rondom het onderhoud van kunstwerken en andere assets. ZXY Cloud verzorgt de data-acquisitie en de verwerking van inspectieresultaten tot aan de uitvoering van onderhoudsmaatregelen.

Door contract- en datamanagement te combineren ontstaat een instrument om het complexe proces rondom assetmanagement beheersbaar te maken. Door het gestandaardiseerd inkopen van assetmanagementinformatie, deze online uit te vragen en te ontsluiten ontstaat er realtime inzicht in het areaal voor alle betrokkenen in de gehele keten.

ZXY Builders

ZXY Builders zet drones in op de bouwplaats. Met ZXY Builders wordt het bouwterrein dagelijks automatisch ingescand zodat de bouwer iedere dag een actueel 3D model van het gehele project heeft. Dit 3D model wordt gebruikt door verschillende stakeholders in het bouwproces, zoals de projectaansturing, maatvoering, bouwmanagement, veiligheid, voortgangsrapportages, en nog veel meer. Drone data kan automatisch gekoppeld worden aan het BIM model zodat er eenvoudig te zien is of het project op planning ligt en of alles staat waar het hoort te staan. Het gevolg? Sneller bijsturen, minder faalkosten, efficienter bouwen.

#replace title#