Rollecate gebruikt BIM in de hele productlevenscyclus

Datum nieuws
12 maart 2024
Categorie BIM nieuws
Fabrikant, Installatiebureau, Toeleverancier
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM visie
Contact opnemen

“Duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit met digitalisering als fundering”

Kolf & Molijn B.V. fuseerde per 1 januari 2024 met Rollecate B.V. De bedrijven gaan verder onder de naam Rollecate B.V. Eline Roo, business developer bij Rollecate: “Rollecate ontwikkelt, produceert en monteert ramen, deuren en vliesgevels van aluminium en staal. Als Nederlands grootste familiebedrijf in dit vakgebied vinden we het belangrijk om hierbij niet alleen gebruik te maken van BIM, maar ook voorop te lopen.”

Eline vervolgt: “Rollecate heeft drie productielocaties: in Staphorst, Emmeloord en Hongarije. In Staphorst richten we ons op de productie van standaard ramen en deuren, maar ook grote vliesgevels en -elementen: hiermee zijn we uniek in de markt. In Hongarije produceren we stalen ramen, deuren en elementen. In onze volledig gemoderniseerde fabriek in Emmeloord produceren we tot slot standaard ramen, deuren en kozijnen. BIM speelt binnen dit proces een belangrijke rol.”

Groeiende vraag naar data

Stefan van Dijk, programmaleider digitaal bouwen: “Toen ik in 2017 startte bij Kolf en Molijn, werd BIM met name gebruikt bij de engineering van projecten: voor het uitvoeren van clashcontroles. In de loop der jaren werd de toepassing steeds breder, onder andere door de groeiende vraag van opdrachtgevers naar data. We hebben toen de geometrie gestandaardiseerd om altijd een hoogwaardig detailniveau te kunnen afleveren. Vervolgens konden we onze focus gaan leggen op de datavraag. Binnen ons eigen bedrijf gingen we aan de slag met het analyseren van de data uit ons productieprogramma en het gebruiken hiervan tijdens de bouwfase en daarna, bij beheer en onderhoud en zelfs sloop. Daarnaast zochten we de samenwerking op met andere partijen en sloten we ons aan bij BIM-initiatieven.”

Betrokkenheid en voorop lopen

“Een goede samenwerking en communicatie in de bouw is superbelangrijk”, vervolgt Stefan. “Dit geldt zowel binnen je eigen organisatie als tussen bouwbedrijven en -sectoren. BIM is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij brancheorganisatie VMRG. Hier komen we in contact met collega’s uit onze branche. Zo ontwikkelden we samen met VMRG en andere gevelbouwers een ILS voor onze branche. Na deze ontwikkeling heb ik mij aangesloten bij de beheercommissie van de ILS O&E, die breder in de bouw ingezet kan worden. Vanuit de ILS O&E zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de ILS Configurator, waarin de ILS VMRG Metalen Gevel en de ILS O&E middels Linked data verbonden zijn aan andere datasets en eenduidig in te zetten zijn in verschillende projecten. Kennisdeling en de neuzen dezelfde kant op krijgen werkt enkel als je met elkaar in gesprek raakt. Om deze reden zijn we ook aangesloten bij BIMregister. Wij hopen dat we samen met de markt de bouw elke dag een stukje slimmer kunnen maken.”

Eline vult aan: “Wij vinden het belangrijk om voorop te lopen op het gebied van BIM, maar ook om andere partijen hiermee te helpen. Als grootste familiebedrijf in aluminium raamwerken hebben wij de capaciteit om daarmee bezig te zijn. Voor kleinere spelers is dit vaak lastig. Onze betrokkenheid bij dit soort initiatieven geeft ons bovendien het voordeel dat we op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen.”

BIM voor duurzaamheid

“Duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit zijn belangrijke pijlers binnen Rollecate”, stelt Stefan. “Digitalisering is hierbij de fundering. BIM zorgt voor een hogere kwaliteit omdat we ontwerpen helemaal in 3D uitwerken voor we deze bouwen. Zo kunnen we ons al direct verzekeren van de kwaliteit zoals we die willen. Door meer en een betere afstemming, verbeteren we ons proces bij elk project. Op deze manier krijgen we steeds beter zicht op de data die door onze organisatie stroomt om betere keuzes te maken die de duurzaamheid veiligheid en de kwaliteit van de een project bevordert.”

Ook als het gaat om circulariteit en duurzaamheid is BIM steeds meer een must. Eline: “Je hebt die data nodig voor service en onderhoud, om de levensduur van producten te verlengen. Gevelbeheer is onze partner in service en onderhoud. Wij zijn onderling druk bezig om onze datastromen te optimaliseren waardoor service en onderhoud nog beter ( of preventief) kan plaatsvinden. En zelfs bij de sloop van een gebouw is de BIM-data bruikbaar. Hiermee kun je de waarde van grondstoffen in een gebouw bepalen, zodat je precies weet waar de waarde zit als je producten gaat terughalen. Daarnaast gebruiken we software om het logistieke proces slimmer in te richten zodat er bijvoorbeeld minder ritten nodig zijn. Dit zorgt weer voor een CO2 besparing. Data biedt zoveel mogelijkheden!”

#replace title#