Fugro gebruikt de ondergrond als basis voor BIM

Datum nieuws
13 september 2023
Categorie BIM nieuws
Aannemer
Vaardigheden BIM nieuws
3D
Contact opnemen

“Met geodata bieden we een compleet en reëel beeld boven en onder de grond”

Het Nederlandse Fugro is wereldwijd toonaangevend op het gebied van geodata. Ook in eigen land is Fugro één van de grotere partijen die geotechnisch en geofysisch onderzoek doet in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan allerlei soorten grondonderzoek én het informatiemanagement daarachter.

Dragan Budimirović, hoofdontwerper en BIM-regisseur bij Fugro: “De M in BIM heeft verschillende definities, namelijk model, modelling en management. Waar veel organisaties met name focussen op het maken van een model, ligt onze focus echt op het informatiemanagement. Voor veel van onze klanten zijn wij een toeleverancier bij het maken van een BIM-model. Hierbij verwerken we informatie uit de echte wereld naar de digitale wereld en verrijken we bestaande modellen tot digital twins, door allerlei soorten real-time monitoringsgegevens aan objecten toe te voegen.”

“We helpen onze klanten alle informatiestromen te bundelen en te delen, zodat zij informatie in één keer kunnen inwinnen om deze vervolgens meerdere malen te gebruiken. Ook helpen we klanten bij de samenwerking met andere partijen en denken we mee over een goede inrichting van het proces, die ervoor zorgt dat de juiste informatie op de juiste plek, bij de juiste mensen terecht komt. Zo kunnen zij op basis hiervan keuzes maken, met een goed model en ontwerp als resultaat.”

‘Scan to BIM’, van onder naar boven

Fugro maakt boven- en ondergrondse modellen. Dragan: “Veel bedrijven stoppen met modelleren op het moment dat zij de ondergrond raken. Maar de ondergrond omvat veel interessante gegevens. Bestaat de grond bijvoorbeeld uit zand, klein en/of veen? En wat is de kwaliteit daarvan? Deze informatie is bijvoorbeeld van belang bij de bouw van wegen, bruggen en grote gebouwen waarbij het belangrijk is dat de grond stabiel is en de gevraagde belasting aankan. Maar ook bij bijvoorbeeld dijkprojecten en waterkeringen is het belangrijk om te weten met wat voor ondergrond je te maken hebt.”

“We winnen zowel informatie van de ondergrond als het maaiveld in. Om informatie over de ondergrond te verkrijgen, gebruiken we veel verschillende technieken om geotechnische en geofysische waardes te bepalen. Vervolgens gebruiken we specifieke software om een 3D-model van de ondergrond te maken, waarin je de gelaagdheid en de kwaliteit van de ondergrond ziet. De gegevens uit dit model kunnen snel en eenvoudig gebruikt worden in berekeningen. Veelal gebeurt dit zelfs automatisch middels onze zelfontwikkelde scripts. Naast de ondergrond winnen we ook de situatie van het maaiveld in. Zo ontstaat er een compleet en reëel beeld van wat je kunt zien én wat je niet kunt zien. Dit doen we naast  enkel maaiveldinmetingen ook van gebouwen, tunnels en kunstwerken. Onder deze metingen vallen inmetingen door landmeters, tot aan complete scans - zowel statisch als mobiel - van gehele gebieden en gebouwen. Ook deze objecten verwerken we tot een BIM-model indien dit gewenst is door de klant.”

3D-ondergrondse modellen

Binnen de projecten waaraan gewerkt wordt, bundelt Fugro zoveel mogelijk de krachten met andere partijen. “Op dit moment werk ik bijvoorbeeld aan een project met waterbouwkundigen en geotechneuten die grondonderzoek gedaan hebben”, vertelt Dragan. “Hieruit ontstaat een ondergrondmodel dat samenwerkt met het BIM van de klant, zodat we de informatie zoveel mogelijk samen integreren. Dit is onmisbaar om een totaalbeeld te verkrijgen voor klanten die een brede vraag hebben. We leveren vaak direct aan klanten, ter verrijking van hun digitale informatiesysteem. Anderzijds leveren we ook ons eigen informatiesysteem waarin klanten hun informatie kunnen waarborgen.”

Fugro heeft zich aangesloten bij BIMregister om meer bekendheid voor haar bedrijf en werkzaamheden te krijgen. “We willen onze kennis over onder meer informatiemanagement, ‘scan to BIM’ en 3D-ondergrondse modellen graag delen. Zo komen we bovendien in contact met mogelijke nieuwe samenwerkingspartners.”

Heb je interesse in het werk als Geo-data specialist bij Fugro of wil je eens kennismaken? Neem dan contact op via ons bedrijfsprofiel.

#replace title#